Yrityksen tärkein voimavara ja omistusjärjestelyn onnistuminen

Omistajanvaihdos on yritystoiminnasta luopuvien omistajien lisäksi iso muutos myös yrityksen henkilöstölle. Henkilöstöllä saatt...

6.5.2022

henkilöstöomistajanvaihdos

Ostokohteen henkilöstö on voimavara

Pelko työpaikoista, uusi johtamisen kulttuuri ja mahdolliset uudet työtavat askarruttavat ihmisten mieliä omistajanvaihdoksess...

22.9.2017

henkilöstöomistajanvaihdos

Mitä nää työntekijät täällä tekee?

”Pakko kysyä, että mitä helvettiä nää täällä tekee?” Nämä sanat lausui asiantuntijayrityskonsernin pääomistaja, joka on ostanu...

4.9.2017

henkilöstöomistajanvaihdos

Tiedätkö, mikä henkilöstöäsi motivoi?

Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää sitouttaa avainhenkilöt yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin. Sitoutumista syntyy, ...

24.7.2017

henkilöstöomistajanvaihdos

Omistajanvaihdos on myös johtajanvaihdos

Yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdoksessa siirretään myös johtajuus. Hyvä omistajanvaihdossuunnitelma sisältää prosessiku...

21.6.2017

henkilöstöomistajanvaihdos

Ajatteluvoimaa yrityksen hallitukselta

Useasti on todettu, että suomalaisen johtamisen tärkein kehityskohde on hallitusten valinta ja työskentely. Yrityksen toimintaym...

21.10.2016

henkilöstö

Osaava hallitus – menestyvä yritys

Miten edetä, kun kaikki ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa? Kuinka pk-sektorin yritys pystyy ja ehtii vastaamaan jatkuviin...

15.6.2016

henkilöstö

Luottamus & sparraus

Työhyvinvoinnista huolehtiminen muutostilanteessa –seminaarissa Oulussa 17.5.2016 nousivat luottamus ja sparraus tärkeiksi teem...

1.6.2016

henkilöstöomistajanvaihdossparraus