Ostokohteen henkilöstö on voimavara

Pelko työpaikoista, uusi johtamisen kulttuuri ja mahdolliset uudet työtavat askarruttavat ihmisten mieliä omistajanvaihdoksessa. Ihmisille syntyy tarve purkaa pelkoaan ja ajatuksiaan. Lyhyet, ohjatut keskustelutilaisuudet, joissa henkilöstö saa vapaasti keskustella vaihdokseen liittyvistä asioista, estävät kuppikuntien syntymisen sekä antavat henkilöstölle mahdollisuuden purkaa vaihdokseen liittyviä ajatuksiaan.

Muutos on ihmiselle ristiriitaista, se herättää pelkoa, väsymystä sekä toisaalta innostusta ja malttamattomuutta. Muutostilanteissa ihminen käy läpi tuntojen ja aistimusten vuoristorataa. Miten hän muutostilanteesta selviää, riippuu paljolti hänestä itsestään, ympäristöstä sekä siitä tuesta, jonka hän muilta saa. Osaava esimies, uusi omistaja osaa huomioida henkilöstön sekä saa heidät tuntemaan itsensä huomioiduiksi ja merkityksellisiksi.

Henkilöstöllä on arvokasta näkemystä siitä, miten tuotteita, asiakasprosesseja, valmistusta ym. kannattaisi kehittää. Ohjatun muutosvalmennuksen tai esimerkiksi työnohjauksen avulla saadaan henkilöstö kokemaan osallistumista muutokseen. Tällä on positiivinen vaikutus henkilöstön sitoutumiseen ja motivointiin, haluun jäädä yritykseen vaihdoksen jälkeen. Viisas uusi omistaja osoittaa henkilöstölle, että hän arvostaa näiden kokemusta ja osaamista.

Henkilöstöllä on lyhyempi aika sopeutua vaihdokseen kuin avainhenkilöillä. Käytäväpuheiden ja negatiivisten juoruilujen välttämiseksi suora, avoin tiedottaminen siirrosta henkilöstölle heti kun se strategisesti on mahdollista turvaa hyvän lähtökohdan muutokselle ja uudistamiselle. Lisäksi faktat estävät turhia arvailuja.

 

Riitta Korpela

Riitta Korpela toimii yrityksensä Viasensuksen kautta työyhteisöjen kehittäjänä ja valmentajana, työnohjaajana ja esimiessparraajana, kouluttajana sekä luennoitsijana. Hänen erityisosaamistaan ovat psykologiset ja tunnepuolen prosessit yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdostilanteissa, muutosjohtaminen sekä kriisi- ja konfliktitilanteet.