Omistajanvaihdosten edistäminen on tärkeää elinkeinoelämälle ja alueelliselle vireydelle

Tällä hetkellä yli 40 000 ikääntyvää yrittäjää (55–74–vuotiaat) tavoittelee yrityksensä myymistä tai sukupolvenvaihdosta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Näistä 32 000 tavoittelee yrityksen myymistä perheen ulkopuoliselle ja 11 000 suunnittelee sukupolvenvaihdosta perheen sisällä. Yli 25 000 yrittäjää on aikeissa lopettaa yrityksensä. Valtaosa näistä yrittäjistä on yksinyrittäjiä.

Tiedossa on, että Suomen 85 000 työnantajayritykselle 14 500:lle omistajanvaihdos on ajankohtainen juuri nyt. Näissä yrityksissä työskentelee noin 90 000 henkilöä.

Erityisesti mikro- ja pienyrittäjiä on heräteltävä omistajanvaihdoksiin alueellisen elinvoiman ja vireyden varmistamiseksi. Tarve on sitä suurempi, mitä harvempaan asutusta alueesta on kysymys. Uusia yrityksiä syntyy runsaasti kasvukeskuksiin, mutta vähemmän harvaan asutuille alueille.

Yritykset toimivat usein verkostona, jolloin yhden yrityksen toiminnan loppuminen saattaa aiheuttaa hankaluutta muille toimijoille. Myös potentiaalisiille uusille yrittäjille on kerrottava yrityskaupasta reittinä yrittäjyyteen. Tätä työtä on tehtävä niin pitkään, kunnes yritysmarkkinat ovat kehittyneet auto- tai asuntomarkkinoiden kaltaisiksi. Tarvitaan ostajille ja myyjille suunnattuja omistajanvaihdospalveluita, jotta omistajanvaihdosten suomat mahdollisuudet tulevat realisoiduiksi.

Täältä löydät oppaita omistajanvaihdokseen