Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Tarkoitusta varten on käynnistetty hanke, jonka rahoituksesta puolet tulee työ- ja elinkeinoministeriöstä ja toisesta puolesta vastaavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, MTK, Suomen metsäkeskus, ProAgria, Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL), Suomen uusyrityskeskukset , Suomen Yrityskaupat, Hallituspartnerit, Tampereen kauppakamari, Lexia ja Lecklé. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto.

Ov-foorumin vetäjä vaihtuu 1.6.2023

Anneli Komi on nimitetty Suomen Yrittäjissä ov-toiminnan päälliköksi. Anneli on aloittanut omistajanvaihdosfoorumin hankevetäjän tehtävässä 1.6.2023 alkaen. Mika Haaviston työsuhde Suomen Yrittäjiin on päättynyt kesäkuun puolessa välissä. Annelin yhteystiedot ovat anneli.komi@yrittajat.fi, p. 050 543 8192.

Yhteystiedot:

Anneli Komi

Omistajanvaihdostoiminnan päällikkö, Ov-hankkeen vetäjä
anneli.komi@yrittajat.fi
p. 050 543 8192