Yrityksen sukupolvenvaihdos on tilanne, jossa yrityksen omistus, johtaminen tai molemmat siirtyvät perheen tai lähisuvun sisällä. Se on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun yrittäjä on jäämässä eläkkeelle ja haluaa työlleen ja saavutuksilleen jatkajan.

Sukupolvenvaihdoksella monia hyötyjä

Yrityksen sukupolvenvaihdoksella on monia hyötyjä: liiketoiminta jatkuu, työpaikat ja asiakkuudet säilyvät, verohuojennukset voivat olla mahdollisia ja uusi yrittäjä tuntee yrityksen jo ennalta – usein yritys on hänelle tunnetasollakin valmiiksi tärkeä.

Sukupolvenvaihdos voi tapahtua nopeasti, mutta yleensä paras lopputulos syntyy, kun muutosta on suunniteltu ja siihen on valmistauduttu hyvissä ajoin. Usein sukupolvenvaihdos kestää vuosia. Jos muutosvaiheeseen varaa aikaa, jatkaja voi esimerkiksi opiskella toimialaa tai perehtyä uusiin tehtäviinsä työskentelemällä aluksi luopuvan yrittäjän rinnalla.

Yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvät usein vahvatkin tunteet eri tavalla kuin tavalliseen yrityskauppaan – ovathan kyseessä myös perhe- ja sukulaissuhteet, ja luopuja on saattanut rakentaa yrityksen tyhjästä. Siksi avoin keskustelu ja viestintä ovat ensiarvoisen tärkeitä.