Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen.

Tarkoitusta varten on käynnistetty hanke, jonka rahoituksesta puolet tulee työ- ja elinkeinoministeriöstä ja toisesta puolesta vastaavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, MTK, Suomen metsäkeskus, ProAgria, Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL), Suomen uusyrityskeskukset , Suomen Yrityskaupat, Hallituspartnerit, Tampereen kauppakamari, Grannenfelt Finance, Lexia ja Lecklé. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto ja Oulun Yliopisto. Toimintaa tukee myös Maa- ja metsätalousministeriö.

Tutustu lisää kumppaneihin klikkaamalla logoa.