Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen -Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille

Nyt avattu! Yritysten omistajanvaihdosneuvonnan hakupalvelu

Hankekuvaus

Maaseutuyrityksille suunnatun hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamallit maaseutuyritysten myyjien ja ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen aktiivisiksi käyttäjiksi sekä rakentaa ja pilotoida valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto edistämään maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia. Hankkeen ansiosta maaseutuyritykset tulevat tietoisemmiksi omistajanvaihdosmahdollisuudesta ja siihen valmistautumisesta sekä ohjautuvat ajoissa omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvontapalvelujen piiriin.

Uutiskirje

Tilaa omistajanvaihdosasiantuntijan uutiskirje täältä

Kumppanit

Hankkeen tuloksia

Määritelmät

Tutkimukset

Materiaalia

Podcast-sarja

Video osake- ja liiketoimintakaupan eroista

Suomenkielinen tekstitys:

På svenska/ruotsinkielinen tekstitys:

In English/englanninkielinen tekstitys:

Video yrityksen myyntikunnostuksesta

Suomenkielinen tekstitys:

På svenska/ruotsinkielinen tekstitys:

In English/englanninkielinen tekstitys:

Video yrityksen arvonmäärityksestä yrityskaupassa

Suomenkielinen tekstitys:

På svenska/ruotsinkielinen tekstitys:

In English/englanninkielinen tekstitys:

Videot yrityksen ostamisen ja myymisen palvelupolusta

Onnistuneita omistajanvaihdostarinoita

Yritysten omistajanvaihdosneuvonnan hakupalvelu

Ota hakupalveluun ohjaava painike verkkosivuillesi!

Valtakunnallinen hakupalvelu kokoaa yhteen maksutonta omistajanvaihdosneuvontaa tarjoavat neuvojat. Organisaatioilla on mahdollisuus ottaa painike verkkosivuilleen maksuttomasti.

Vaiheet:
1. Valitse mieleinen painike täältä
2. Etsi verkkosivuiltasi sopiva paikka painikkeelle
3. Liitä painikkeeseen hyperlinkki yritystenomistajanvaihdospalvelut.fi, joka ohjaa hakupalveluun
4. Valmista!

Painikkeen ottaminen verkkosivuille lisää hakupalvelun näkyvyyttä ja omistajanvaihdospalveluiden saavutettavuutta. Tavoitteena on ohjata yrittäjät ajoissa matalan kynnyksen neuvontapalvelujen piiriin ja täten edistää omistajanvaihdosten onnistumista.

Esitteet hakupalvelusta

Yrittäjille

Palveluntarjoajille

Palveluun ohjaavalle

Hakupalvelun esittelyvideo

Yhteystiedot

Juha Tall

Projektipäällikkö
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
juha.tall@seamk.fi
p. 040 868 0197

Aila Hemminki

Asiantuntija, TKI
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
aila.hemminki@seamk.fi
p. 040 830 2005

Marianne Ruusunhelmi

Hankekoordinaattori
Suomen Yrittäjät
marianne.ruusunhelmi@yrittajat.fi
p. 050 559 9225

Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelut

Hankkeen toteutusaika on 01.01.2022 - 29.02.2024.
Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.