Opiskelijasta yrityksen omistajaksi? – omistajanvaihdoshankkeista Jatkajakouluiksi

(Taina Laivola, 2020)

 

Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen ja alueellinen evaluointi 2020

(Juha Tall, Elina Varamäki, Marja Katajavirta, 2020)

 

Jatkajaraportti 2019

(Timo Pihkala, Tuuli Ikäheimonen, Marita Rautiainen, 2019)
 

 

Global family business survey 2019

(Deloitte, 2019)

 

 Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2018

 

 Vaihtoehtona valmiin liiketoiminnan jatkaminen

(Katja Remes, 2018)

 

Vauhtia omistajanvaihdoksiin 2016–2017

 

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015

 

Yritystoiminnasta luopuneiden uudet roolit

(Salla Kettunen, Elina Varamäki, Juha Tall ja Marja Katajavirta, 2015)

 

PK-yritysten toimintaympäristö – Kasvu ja uudistuminen

(Elinkeinoelämän Keskusliitto, 2015)

 

Ostokohteen liiketoiminnan haltuunotto ja integrointi – yrityksen uudistuminen yrityskaupassa

(Juha Tall, Elina Varamäki ja Erkki Petäjä, 2015)

 

Business Transfer Ecosystem and awareness raising activities

(Anmari Viljamaa, Juha Tall, Elina Varamäki, Slavica Singer ja Susanne Durst, 2015)

 

Strateginen johtaminen yritysostoissa

(Erkki Petäjä, Salla Kettunen, Juha Tall ja Elina Varamäki, 2015)

 

Sopeutumisia ja keskittymistä – Case tutkimus liiketoiminnan myymisestä osana yrityksen kehittämistä ja kasvua

(Kirsti Sorama, Salla Kettunen, Juha Tall ja Elina Varamäki, 2015)

 

Perustamalla tai ostamalla yrittäjäksi – Kokemukset yrittäjäuran alkutaipaleelta

(Juha Tall, Elina Varamäki, Salla Kettunen ja Marja Katajavirta, 2014)

 

Yrityskauppa ja strateginen uudistuminen

(Juha Tall, 2014)

 

PK-toimintaympäristökyselyn tulokset: 15 000 pk-yritystä tarvitsee uutta omistajaa

(Elinkeinoelämän Keskusliitto, 2014)

 

Kesken jääneet yrityskaupat – Myyjien ja ostajien näkökulma

(Elina Varamäki, Anmari Viljamaa, Juha Tall, Tarja Heikkilä, Salla Kettunen ja Marko Matalamäki, 2014)

 

Omistajanvaihdoksen toteutus ja onnistuminen ostajan ja jatkajan näkökulmasta

(Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Juha Tall, Anmari Viljamaa ja Aapo Länsiluoto, 2013)

 

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2012