Omistajanvaihdosfoorumi toimii Suomessa alueiden välisenä koordinaattorina ja tiedon välittäjänä. Hankkeissa kehitetään työkaluja ja toimenpiteitä, joita on tarpeellista levittää kaikkialle Suomeen. Omistajanvaihdosfoorumin rooliin kuuluu pitää yhteyksiä alueiden toimijoiden kanssa, seurata hankkeiden etenemistä ja välittää hyviä käytäntöjä.

Tutustu alla oleviin hankkeisiin. Mikäli sinulla on hanke lisättäväksi sivuille, ole yhteyksissä anneli.komi@yrittajat.fi

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille.
Lue lisää täältä

Omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle. OKAPUU-hanke tavoittelee pienyritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantumista omistajanvaihtamisen sekä yrityksille tehtävän omistajanvaihdoksen kehittämissuunnitelman ja toimenpiteiden avulla.
Lue lisää täältä

Valtakunnallinen omistajanvaihdoksen osaamiskeskittymä -hankkeessa kehitetään valtakunnallinen omistajavaihdoksen digitaalinen palvelualusta.
Lue lisää täältä

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Mikäli yrityksesi omistajan- tai sukupolvenvaihdos tai yrityksen myyminen, ostaminen tai lopettaminen on Sinulle ajankohtaista, tule mukaan hankkeeseen.
Lue lisää täältä

Yritysten myyntikunto omistajanvaihdoksessa nuorten silmin -hankkeessa on kehitetty ja testattu konseptia, jonka avulla yritysten kiinnostavuutta ja myyntikuntoa tarkastellaan nuorten silmin. Hankkeessa on luotu itsearviointiin perustuva testityökalu, testattu erilaisia tapoja kohtauttaa myytäviä yrityksiä ja potentiaalisia ostajia sekä luotu monipuolista materiaalia yrityskauppojen edistämiseksi.
Lue lisää täältä