Omistajanvaihdosfoorumi toimii Suomessa alueiden välisenä koordinaattorina ja tiedon välittäjänä. Hankkeissa kehitetään työkaluja ja toimenpiteitä, joita on tarpeellista levittää kaikkialle Suomeen. Omistajanvaihdosfoorumin rooliin kuuluu pitää yhteyksiä alueiden toimijoiden kanssa, seurata hankkeiden etenemistä ja välittää hyviä käytäntöjä.

Ov-hankepalvelu auttaa rahoittajia ja hankehakijoita. Tutustu palveluun tästä.

Tutustu alla oleviin hankkeisiin. Mikäli sinulla on hanke lisättäväksi sivuille, ole yhteyksissä anneli.komi@yrittajat.fi

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

KLOV-HANKE

Hanke kulttuuri- ja luovien alojen yritysten yrityskunnon kehittämiseksi ja omistajanvaihdosten edistämiseksi. Lue lisää täältä.

KAMU-hanke

Hankkeen tavoitteena lisätä yritysdynamiikkaa ja vaikuttaa siihen, että Kanta-Hämeen maaseutuyritykset pystyisivät toimimaan kannattavasti ja kasvuhakuisesti. Lue lisää täältä.

Verkostoilla vaihdoksiin -hanke

Verkostoilla vaihdoksiin -hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien kanssa vuosien 2023–2025 aikana. Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten omistajanvaihdoksia Lapissa. Hanke toteuttaa muun muassa yritysten ostajien ja myyjien välisiä kohtaamisia, koulutuksia ja tapahtumia. Lue lisää täältä.

Omistajanvaihdoksella kasvua puutuotealalle. OKAPUU-hanke tavoittelee pienyritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantumista omistajanvaihtamisen sekä yrityksille tehtävän omistajanvaihdoksen kehittämissuunnitelman ja toimenpiteiden avulla. Lue lisää täältä.

Valtakunnallinen omistajanvaihdoksen osaamiskeskittymä -hankkeessa kehitetään valtakunnallinen omistajavaihdoksen digitaalinen palvelualusta. Lue lisää täältä.

Primaarikohderyhmään kuuluvat maatalousyrittäjät ja heidän perheenjäsenensä, joita yrityksen omistajanvaihdos koskettaa, sekä omistajanvaihdosta tukevia ja edistäviä neuvontapalveluja tuottavat organisaatiot ja niiden asiantuntijat. Sekundaarikohderyhmään kuuluvat maatalousyritysten toimintaedellytyksiä koskevia päätöksiä tekevät tahot, maatalousyritysten kestävää kehitystä edistävät tahot ja sen kehittämistä edistävät ja rahoittavat sekä muut tulevaisuuden maatalousyrittäjyyttä edistävät tahot ja mediat. Lue lisää täältä.

Pirkanmaan Yrittäjien omistajanvaihdoshanke käynnistyi kesällä 2023 ja jatkuu vuoden 2024 lokakuulle. Hankeessa keskitytään ammatinharjoittajien ja pienemmän yrityskoon omistajanvaihdosten edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, joiden myötä vahvistetaan jo olemassa olevaa palveluverkostoa sekä ohjataan yrittäjät oikea-aikaisesti neuvontapalveluihin. Lue lisää täältä.

HELMI – resurssiviisasta uudistumista ja jatkuvuutta liiketoimintoihin -hanke on Mikkelin kehitysyhtiö Miksein, Mikkelin seudun Uusyrityskeskuksen ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen yhteinen ryhmähanke.
Tavoitteena on edistää liiketoimintojen jatkuvuutta ja kasvua mm. onnistuneiden omistajanvaihdosten kautta.
Lue lisää täältä.

Tavoitteena aktivoida Etelä-Pohjanmaan alueella yrityskauppoihin ja kehittää edellytyksiä onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin parantamalla eteläpohjalaisten yritysten omistajanvaihdosekosysteemin toimivuutta eri alueiden erityistarpeet huomioiden.
Kyseessä on osahanke, jonka päähanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Ryhmähankkeen muut osatoteuttajat ovat Ähtärin kaupunki, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelut Oy sekä Alavuden kehitys.
Lue lisää täältä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa yrityspalveluiden saatavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja tarkoituksen mukaisuutta TE2024 -uudistuksessa. Tavoitteena on edistää omistajanvaihdosten toteutumista matalan kynnyksen neuvontapalvelulla ja palveluohjauksella, monikanavaisella viestinnällä ja yrityksen arvon seuraamiseen kannustavilla työkaluilla. Tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja aktivoida uusien yritysten perustantaa varsinkin niille toimialoille, joista yrityksiä lopettaa toimintansa sekä uusille toimialoille, joissa nähdään erityistä kasvupotentiaalia. Tavoitteena on edistää erityisesti opiskelijoiden ja oppilaitoksista valmistuvien mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Tavoitteena on edistää yritysten uudistumiskykyä, kasvuhalukkuutta, digitaalisuutta ja vastuullisuutta sekä kehittää julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä yrittäjyyden, kasvun ja omistajanvaihdosten edistämisessä. Tavoitteena on edistää yrittäjyyttä Business Kainuu verkoston ja erityisesti oppilaitosten ja tiedeyhteisöjen yhteistyön kautta syntyvillä uusilla konsepteilla: kummiyrityskonsepti, sparrausohjelma ja kasvuohjelma. Lue lisää täältä.

Hankkeessa lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista yrityskaupan ja omistajanvaihdoksen asioista sekä vastataan yritysten – yrittäjien, yritysjohdon ja yrityksen työntekijöiden – tiedon ja tuen tarpeisiin. Tuloksena Kymenlaaksoon luodaan yritysten omistajanvaihdoksia edistävä ja tukeva palvelumalli, jossa yritysneuvonnan ja oppilaitosten palvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Lue lisää täältä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä omistajanvaihdosten määrää ja parantaa niiden laatua seuraavasti. Yritysten kasvun tukeminen omistajanvaihdoksissa (mm. kasvusuunnitelma, verstastyöskentely, tekoälyn ja kiertotalouden hyödyntäminen muutoksessa), Kohtaamispaikkojen testaus (esim. laiva-matchmaking) ja luominen omistajanvaihdosten lisäämiseksi; pohjanmaalainen omistajanvaihdosviikko, Laatia prosessikuvaus yllättävien ja epätoivottujen omistajanvaihdosten avuksi, Tuoreen ov-tiedon kerääminen ja välittäminen omistajanvaihdosten tueksi alueella. Vastuuorganisaatiot Concordia Pietarsaari, Dynamo Närpes, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus sekä Vaasanseudun kehitys VASEK

YrityskaupaKS – myyntikuntoa ja ostopolkuja Keski-Suomeen -hanke (ESR+) on jatkoa elokuussa 2023 päättyneelle OmistajaKS-hankkeelle. OmistajaKS-hankkeessa havaittiin, että merkittävä osa myytävistä yrityksistä ei ole myyntikunnossa, mikä on este ostajan löytymiselle ja rahoituksen saamiselle. Myös yritysostamisesta kiinnostuneet haluaisivat tavata yritysmyyjiä ketterästi ja saada tietoa erilaisista mahdollisuuksista toteuttaa yrityskauppa.

YrityskaupaKS-hankkeessa on neljä kehittämispolkua. Myyjän polku tavoittelee myyntikunto-osaamisen parantamista, ja siihen sisältyy yrittäjien myyntikuntokartoitukset sekä myyntikuntokoulutukset. Ostajan polussa rakennetaan ostajille verkkokoulutuskokonaisuus, kehitetään ketteriä kohtaamisia myyjien kanssa sekä rakennetaan Monta tietä yrittäjäksi -malli yritysostamisen tueksi. Hankkeessa kehitetään myös Keski-Suomen omistajanvaihdosten asiantuntijaverkostoa, jonka tehtävänä on jatkossa edesauttaa maakunnan omistajanvaihdoksia hyödyntämällä systemaattisesti verkostoa. Neljäs kehittämispolku, Kuntapolku, keskittyy erityisesti pienten maaseutukuntien yhteistyön ja synergioiden lisäämiseen omistajanvaihdosten edistämiseksi.

Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja kumppaneina toimivat Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keulink Oy, Laukaan Kehitysyhtiö Oy, Äänekoski sekä Sydänsuomessa-alueelta Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari. Vastuuorganisaatiot Keski-Suomen Yrittäjät ja Kehittämisyhtiö Witas.

Hankkeen päätavoitteita: Turvata metsäkonealan yritysten jatkuvuutta ja ohjata osaavaa työvoimaa alalle, tukea energiaturvealan toimijoiden siirtymistä uusille koneyrittäjyyden aloille maaseudulla, kannustaa myös muita maaseudun koneyrittäjiä omistajanvaihdoksia ja yrityskauppoja hyödyntävään toimintamalliin, parantaa koneyritysten kannattavuutta ja luoda kasvun edellytyksiä liiketoimintaosaamisen kehittämisellä, sekä kehittää koneyrittäjille suunnattuja omistajanvaihdospalveluita yhteistyössä alueella toimivien ov-palveluita tarjoavien tahojen kanssa. Vastuuorganisaatiot Suomen Metsäkeskus ja SeAMK. Mukana Koneyrittäjät ja Suomen Yrittäjät.

ov-foorumin ov-hankepalvelu auttaa rahoittajia ja hankkeiden hakijoita

Omistajanvaihdoshanke tulee mieltää väliaikaisena projektina, jonka myötä jokin ongelma tai asia tulee ratkaistuksi. On ensisijaisen tärkeää, että omistajanvaihdoshankkeessa tuotetaan toimenpiteitä, joiden ansiosta pysyviä toimintamalleja saadaan rakennettua.

Ov-foorumissa on edustettuina kaikki alan aktiiviset toimijat suoraan tai välillisesti. Tästä syystä Ov-foorumilla on paras, kattavin, tasa- ja monipuolisin tilannekuva omistajanvaihdosmarkkinoilla toimivista ratkaisuista, tarpeista ja ongelmista.

Ov-foorumin jäsenorganisaatioille on vuosien aikana syntynyt yhteinen näkemys siitä, mil-aisia toimenpiteitä omistajanvaihdosten edistämisessä tarvitaan ja millaisia on syytä välttää. Ov-foorumi haluaa jakaa osaamisensa alaan kohdistuvien hankkeiden suunnittelijoiden ja näiden hankkeiden rahoittajien päätösten tueksi. Tätä tarkoitusta varten on perustettu Omistajanvaihdosfoorumin hankepalvelu eli Ov-hankepalvelu.

Mikäli pohdit alueellasi omistajanvaihdoshankkeen toteuttamista, saat meiltä apua. Tutustu Ov-hankepalveluumme, ja ole meihin yhteyksissä. Autamme mielellämme!

Lataa hankepalvelun esite tästä.

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittäminen – Valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto myyjille ja ostajille. Lue lisää täältä.

Mikäli yrityksesi omistajan- tai sukupolvenvaihdos tai yrityksen myyminen, ostaminen tai lopettaminen on Sinulle ajankohtaista, tule mukaan hankkeeseen.
Lue lisää täältä

Yritysten myyntikunto omistajanvaihdoksessa nuorten silmin -hankkeessa on kehitetty ja testattu konseptia, jonka avulla yritysten kiinnostavuutta ja myyntikuntoa tarkastellaan nuorten silmin. Hankkeessa on luotu itsearviointiin perustuva testityökalu, testattu erilaisia tapoja kohtauttaa myytäviä yrityksiä ja potentiaalisia ostajia sekä luotu monipuolista materiaalia yrityskauppojen edistämiseksi.
Lue lisää täältä