Omistajanvaihdos yrityksen kansainvälistymisen työkaluna

Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti pk-yritysten ymmärrystä omistajanvaihdoksista osana kansainvälistä kasvua ja tukea suomalaisyritysten verkottumista Euroopan yritysmarkkinakenttään. Hankkeen kohderyhmänä ovat suomalaiset yritykset sekä suomalaiset yritysneuvojat, jotka auttavat suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään.

Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjät yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Hankkeen kesto on 1.5.2024-30.4.2025.

Toimenpiteet

  • Kootaan omistajanvaihdosten avulla kansainvälistymiseen liittyvät palvelut ja tuet yksiin kansiin sekä listataan tähän liittyviä markkinaehtoisia palveluntarjoajia
  • Tutkitaan yritysoston vaikutusta kansainvälistymiseen ja kasvuun
  • Selvitetään Euroopan yritysmarkkinoiden tilannetta
  • Haetaan oppeja muista maista ja tiivistetään yhteistyötä Euroopan toimijoihin
  • Tehdään pilotti Viron kanssa
  • Järjestetään webinaareja ja koulutuksia
  • Tuotetaan markkinakatsauksia ja artikkeleja

Yhteystiedot

Marianne Ruusunhelmi

Omistajanvaihdosasiantuntija
Suomen Yrittäjät
marianne.ruusunhelmi@yrittajat.fi
p. 050 559 9225