Pohdi verotusta jo ennen yrityskauppaa

Järkevä veroratkaisu on yksi onnistuneen yrityskaupan edellytyksistä. Jotta yrityskauppa voidaan toteuttaa verotuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti ja välttyä ikäviltä yllätyksiltä, verotus on huomioitava usein reilusti ennen varsinaisten neuvotteluiden alkamista. Suunnitteluvaiheen toimia voivat olla esimerkiksi kaupan kohteen valmistelu tai verotusta koskevan ennakkoratkaisun hakeminen.

Verovaikutukset myyjälle vaihtelevat suuresti yrityskaupan toteuttamismallin mukaan. Osakekaupassa yhtiön osakkeenomistajat luovuttavat omistamansa osakkeet, kun taas liiketoimintakaupassa yhtiö luovuttaa liikeomaisuuttaan. Tuloveroseuraamukset kohdistuvat luovuttajaan. Yrityskaupoissa joudutaan usein pohtimaan veronalaisen voiton määrittämistä sekä sen jaksottamista eli verotusvuoteen liittyviä kysymyksiä. Näihin saattaa vaikuttaa kauppakirjan ehtojen muotoilu.

Myyjän voi olla tarpeen muodostaa sellainen kokonaisuus, jonka ostaja on halukas ostamaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi jonkin omaisuuserän tai liiketoiminnan osan erottamista myytävästä liiketoiminnasta. Oikeuskäytännössä on hyväksytty esimerkiksi yrityksen jakaminen ennen myyntiä, ja tätä myös hyödynnetään varsin yleisesti. On kuitenkin hyvä huomioida myös ostajan näkökulma. Minkälaisen kokonaisuuden ostaja haluaa, ja mistä hän on valmis maksamaan? Myyjän ja ostajan intressit voivat käytännössä olla jopa päinvastaiset – mm. verotuksen vuoksi.

Yrityskaupassa realisoituu yleensä yrittäjän vuosien työn tuotto. Verotusta ei sovi unohtaa sen suunnittelussa, kuinka saadut tuotot kotiutetaan osakkaille tai sijoitetaanko ne kenties yhtiön kautta uudelleen. Yritykseen kertyneitä varoja voi olla tarkoituksenmukaista nostaa esimerkiksi osinkona jo ennen yrityskauppaa. Yrityskaupan yksilölliset olosuhteet vaikuttavat siihen, mikä on verotuksellisesti tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa se.

 

Anne Launis

Anne Launis

Partner, veroasiantuntija, PwC