Mitä nää työntekijät täällä tekee?

”Pakko kysyä, että mitä helvettiä nää täällä tekee?”

Nämä sanat lausui asiantuntijayrityskonsernin pääomistaja, joka on ostanut parinkymmenen vuoden aikana useita kymmeniä yrityksiä ja pitää yrityksen työntekijöitä heidän tärkeimpänä voimavaranaan.

Hänen mukaansa yrityksen kasvun on mahdollistanut se, että ostettujen yritysten mukana on tullut osaavaa henkilökuntaa, jolle jakaa vastuuta eri toiminnoista. Tämä on jättänyt pääomistajalle vapauden keskittyä yrityksen kokonaiskehitykseen.

Ostettujen yritysten mukana on tullut niitäkin yrityksiä, joissa aika tuntuu pysähtyneen ja työntekijät ovat passivoituneet. On oltu tilanteessa, että ostetun yrityksen omistaja on tehnyt kovasti töitä ja saanut pidettyä tuloksen plussalla työntekijöiden työn tuottaessa omalla panoksellaan tappiota. Otsikon sitaatti viittaa tällaiseen yrityskauppaan. Yritysoston jälkeen on kääritty hihat ja käännetty tulos plussalle. Tämä ei aina ole tuntunut kaikista yrityksen työntekijöistä hyvältä, se kun on tarkoittanut vaatimustason nostoa.

Haastattelimme kevään ja kesän 2017 aikana yrityskaupan avulla yrityskasvua hakeneita yrityksiä. Yritykset, jotka olivat tehneet useamman kuin yhden yritysoston, olivat myös kasvaneet reippaammin. Yleisimmin yrityskaupassa ostetaan asiakkuuksia, työntekijöitä, liikevaihtoa ja maantieteellisiä markkinoita.

Yrityksen myyjillä on huoli työntekijöistä yrityskaupan jälkeen, sillä erityisesti pk-yrityksissä heistä kannetaan vastuuta. Myös ostajaosapuoli näkee yleisesti tärkeänä tekijänä sen, että saadaan valmista osaavaa työvoimaa.

Ostajat nostavat esiin, että monessa tapauksessa työntekijöiden mukana saadaan heidän kontaktiverkostonsa ja henkilökohtaiset suhteensa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, mikä auttaa ostetun yrityksen integroimisessa mukaan osaksi yrityksen toimintaa. Myös ns. hiljainen tieto kulkee työntekijöiden mukana ja auttaa yrityksen toimintojen haltuunotossa.

Kun myytävän yrityksen prosessit ovat kunnossa ja yritys on ajassa kiinni, myös yrityksen työntekijöistä tiedetään, ”että mitä helvettiä ne täällä tekee”.

 

Marko Matalamäki

Marko Matalamäki

Kirjoittaja on projektitutkija Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.