Kauppatavarana tulevaisuus

Vain yrityksellä, jonka palveluille tai tuotteille on kysyntää, on taloudellista arvoa. Yrityksen arvo perustuu aina lopulta reaalimaailmaan, ei esimerkiksi vain tunnuslukuihin tai tilinpäätöksiin. Mitä suurempi ja kiihkeämmin lisääntyvä kysyntä on ja mitä kauemmin se kantaa, sen suurempi on yrityksen arvo.

Yrityksellä ei ole itseisarvoa. Jos sen tekemisiä ei kukaan tarvitse, arvoa ei ole. Yrityksen arvonmäärityksessä on siksi turhaa koluta loputtomiin tarkastelemassa yrityksen sisätiloja ja dokumentteja, jos sen ikkunasta ei näy minnekään. Yrityskaupassa kauppatavarana on aina tulevaisuus.

Yritystoiminnan arvoa ja sen muutosta voidaan kuvata janalla, jossa toisessa päässä on yhden ihmisen mikroyritys ja toisessa päässä suuryritys. Arvo kasvaa aina kun siirrytään etäämmälle mikroyrityksestä. Kasvun ei tarvitse olla liikevaihdon, henkilökunnan määrän tai tuloksen kasvua. Arvoa kasvattavat yhtä lailla esimerkiksi toimintatapojen muutokset, jotka tuovat yritykseen rutiineja, varmuutta ja selkeyttä. Nämä puolestaan edesauttavat yrityksen menestystä jatkossa. Pieni tulos varmalla pohjalla voi olla arvokkaampi tekijä kuin suuri tulos epävarmalla pohjalla.

Jotta mikroyrityksen arvo voisi kehittyä, yrittäjällä on oltava tavoite. Tavoitteeseen pääseminen on yhdentekevää, kun jo sitä kohti eteneminen nostaa arvoa vääjäämättä. Kun tavoitteeksi asetetaan tulla nykyistä suuremmaksi yritykseksi, yrittäjä tekee automaattisesti päätöksiä, jotka kasvattavat yrityksen arvoa ja helpottavat edessä olevaa omistajanvaihdosta.

 

Juha Rantanen

Kirjoittaja on yrittäjä ja Suomen Yrityskaupat Oy:n toimitusjohtaja