Omistajanvaihdoksilla elinvoimaa Kurikkaan

Kurikan kaupunki selvitti keväällä 2017 kaikille yrittäjille lähetetyllä kyselyllä yrittäjien tilannetta, näkymiä ja palvelutarpeita. Mukana oli myös yrityksen omistajanvaihdokseen liittyviä kysymyksiä. Vastauksia näiltä PRH:n aineiston mukaisilta 1821 yrittäjältä saatiin peräti 257 kappaletta.

Kaikista kurikkalaisista yrittäjistä 24 prosenttia oli kiinnostunut myymään yrityksen tai osan siitä seuraavan kahden vuoden aikana. Vastaavasti yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta kiinnostuneita oli 13 prosenttia. Yrityksen koon mukaisessa tarkastelussa vähiten yrityksen myynti kiinnostaa yhden hengen yrityksiä. Yrittäjän iän suhteen yli 60-vuotiaita yrittäjiä myynti kiinnostaa eniten. Kiinnostus ostaa yritys tai liiketoimintaa painottuu yli 10 työntekijän yrityksiin ja alle 50-vuotiaisiin yrittäjiin. Tulokset ovat linjassa aikaisemman omistajanvaihdostutkimuksen tulosten kanssa.

Varovaisesti arvioiden noin 400 yrittäjää olisi kiinnostunut myymään yrityksensä tai osan siitä seuraavan kahden vuoden aikana. Vastaavasti ostaminen kiinnostaa noin 200:ta yrittäjää. Näiden lukujen valossa omistajavaihdosten vuosittainen potentiaali olisi suuruusluokkana yli 100 omistajavaihdosta. Lukujen taustalla on yrittäjien lukumäärä. Yritysten lukumäärä on Kurikan tapauksessa vielä 15 prosenttia suurempi.

Kun muistetaan, että ostajat yleisesti tavoittelevat omistajanvaihdoksilla kasvua, omistajavaihdokset tarjoavat mahtavan kasvupotentiaalin paikkakunnan yrittäjille. Omistajanvaihdosten edistäminen on yksi vahva vaihtoehto, kun Kurikassa mietitään elinkeinopolitiikan painopisteitä. Kurikka on maankuulu yrittäjyyspitäjä ja yrittäjiä on siellä nyt kuultu. Tämän esimerkin valossa yrittäjien kuuleminen ja omistajavaihdosten edistäminen tulisi nostaa elinvoimaa tavoittelevan kunnan elinkeinopolitiikan keskiöön.

Kurikan kaupungin elinvoimatutkimus yrittäjille

 

Juha Tall

Juha Tall

Kirjoittaja on valittu vuoden 2015 omistajanvaihdosasiantuntijaksi.