Osaava hallitus – menestyvä yritys

Miten edetä, kun kaikki ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa? Kuinka pk-sektorin yritys pystyy ja ehtii vastaamaan jatkuviin uusiin haasteisiin, kun jokapäiväinen työkin vie kaiken ajan?

Sanat omistajastrategia, digitaalistrategia, kasvustrategia, henkilöstöstrategia ja kansainvälistymisstrategia saavat monet yrittäjät ainoastaan miettimään, ettei moinen sanahelinä ja vaikeat paperityöt ole lainkaan häntä varten.

Yrityshän toimii ja yrittäjä tekee kaikkensa sen eteen, tuskin ehtii hoitaakaan kaikkea mihin pitäisi ehtiä. Miten siis aikaa riittäisi strategioiden miettimiseen?

Entä jos poistamme sotaisan sanan strategia ja korvaamme sen sanalla tahto? Mikä onkaan yrittäjän tahtotila tulevaisuuden suhteen, oman ja yrityksensä? Tahtooko hän yrityksensä kasvavan tai kansainvälistyvän ja tuottavan parempaa tulosta? Mitä hän tahtoo osaavalle henkilöstölleen tapahtuvan tulevaisuudessa? Ehtiikö hän olla mukana uusien digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä?

Yllättäen asiat ovatkin läheisiä ja tärkeitä, mutta joskus kuitenkin kiireen ja ajanpuutteen vuoksi selkiytymättömiä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse ehtiä tehdä ja osata yksin.

Asiansa, alansa ja oman yrityksensä tunteva yrittäjä partnerinaan ja apunaan osaava hallitus, joka on rakennettu juuri yrityksen tarpeiden ja tulevaisuuden tavoitteiden mukaiseksi voimavaraksi on paras tae sen menestykseen. Osaava hallitus sparraa ja tukee yrittäjää, auttaa miettimään tulevaisuutta sekä näkee ja varmistaa kasvun mahdollisuuksia.

Pidän sanasta voimavarahallitus. Se kuvaa mielestäni erinomaisesti sitä, että yrityksen hallitus kootaan henkilöistä, joilla on erityisosaamista juuri niiltä alueilta, jotka omistajan mielestä ovat tärkeimmät yrityksen tulevaisuuden kannalta. Hallitusosaaja myös auttaa tulevaisuuden tahtotilan selkiyttämisessä tarvittaessa. Reilua tekemistä ja apua sanahelinän sijasta.

Hallituksen ei pk-yrityksessä tarvitse eikä pidä olla suuri kaikkien asioiden kyseenalaistaja, mutta ei myöskään kavereista koottu hyminäjengi, joka käy kahvilla ja allekirjoittaa viralliset paperit.

Parhaimmillaan hallitus toimii konsultteja edullisempana ja aina tavoitettavissa olevana kumppanina, joka antaa toimivalle johdolle aikaa ja tilaa operatiivisen työn tekemiselle, siis tuloksen parantamiselle.

Asiansa ja alansa tunteva yritysjohto partnerinaan osaava hallitus ovat yrityksen tulevaisuuden menestyksen avain.

 

Raija-Leena Söderholm

Raija-Leena Söderholm