Tiedätkö, mikä henkilöstöäsi motivoi?

Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää sitouttaa avainhenkilöt yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin. Sitoutumista syntyy, kun perusasiat on rakennettu hyvin. Perusasioita ovat

  1. avainroolien tunnistaminen yrityksen tavoitteista käsin
  2. oikeiden henkilöiden nimeäminen
  3. henkilökohtaisten motivaatiotekijöiden tunnistaminen
  4. motivoiva johtaminen.

Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tarpeen tutkia avainrooleja liiketoiminnasta käsin – ei sen perusteella miten ja kuka tähän asti on ollut avainhenkilö. Avainroolien tunnistamiseksi yrityksellä tulee olla selkeät tavoitteet. Pitää tietää, mihin halutaan päästä ja millaisia halutaan olla tulevaisuudessa. Vasta sen jälkeen voidaan määritellä kilpailuetua tuova tekeminen ja osaaminen sekä avainroolit omistajavaihdoksen jälkeen.

Kun avainroolit on määritelty, voidaan nimetä henkilöt kyseisiin rooleihin tai tarvittaessa rekrytoida uutta osaamista. Olennaista on tunnistaa roolin vaatimukset sekä henkilön osaamis- ja motivaatioprofiili. Näiden tulisi kohdata mahdollisimman hyvin. Sitoutumisen perusta on siinä, että työ itsessään tuottaa tekijälle jotain tärkeää.

Sitouttamisessa motivaatio on tekijä numero yksi. Liian usein luodaan sitouttamisen keinoja sen perusteella, minkä oletetaan sitouttavan. Nämä valinnat perustuvat usein valitsijan arvoihin. Yhdelle palkka on tärkein työn motivaattori. Toiselle se voi olla itsenäinen työ, mahdollisuus kehittyä jatkuvasti tai työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Kun haluat sitouttaa avainhenkilön, kysy mikä avainhenkilölle itselleen on tärkeää.

Yritys on olemassa tiettyä tarkoitusta varten, ja se ei voi ohjautua yksilölähtöisesti. Johtamisen tehtävä on yhdistää yrityksen tavoitteet sekä avainhenkilöiden osaaminen ja motivaatio. Motivoiva johtaminen mm. luo merkityksiä: Miksi olen töissä? Mitkä ovat yhteiset tavoitteet? Mikä oman työni tarkoitus on koko yrityksessä? Mitä itselle tärkeää voin toteuttaa työssäni? Miten olen onnistunut tavoitteissani? Motivaatiota ja sitoutumista tukeva johtaminen tuo ihmiset osaksi yhteisiä tavoitteita. Parhaimmillaan jokainen saa kokea oman merkityksellisyytensä. Se on nähdyksi ja kuulluksi tulemista ja sitouttavaa kuin mikä!

 

Mirjami Kirjonen

Kirjoittaja on kasvatuspsykologi, KM, työnohjaaja sekä organisaatiovalmentaja.