Askelmerkit kohti yrityskauppoja hyödyntävää strategiaa

Ostajien kokemusten mukaan yrityskaupat onnistuvat hyvin. Yrityskauppa on todettu hyväksi keinoksi kasvattaa ja kehittää toimivaa yritystä sekä myös hyväksi vaihtoehdoksi uuden yrityksen perustamiselle. Yrityskauppa on kuitenkin monille kasvu- ja kehityshakuisillekin yrityksille vieras. Koetaan, ettei ole siihen tarvittavaa osaamista, eikä sitä aina harkita orgaanisen kasvun vaihtoehtona.

Yrityskauppamahdollisuudet olisi hyvä kartoittaa jokaisessa yrityksessä. Ostaminen on investointi, jossa tuottoja saadaan hankituilla resursseilla, osaamisella, ansiokkuuksilla, synergioilla jne. Myymällä liiketoimintoja taas vapautetaan resursseja ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Yrityksen osto tai myynti on aina iso strategien mahdollisuus ja ratkaisu, joten yrityskauppojen hyödyntäminen olisi hyvä olla jokaisen yrityksen strategiassa huomioituna. Vaikka tavoitteena ei olisikaan suoraan kasvua yritysostoilla, on hyvä varautua myös tilanteeseen, jossa jotakin yritystä tarjotaan ostettavaksi. Jos kriteerit ostolle ovat mielessä, voi jo ensimmäisessä puhelussa arvioida, kannattaako tarjottua kohdetta ryhtyä selvittämään tarkemmin. Kun yrityksen strategiaa seuraavan kerran päivitetään, kannattaa yrityskauppojen hyödyntämien ottaa agendalle tai käyttää kokenutta liiketoiminnan kehittäjää sparraajana.

Sekä yrityskauppamahdollisuuksien kartoitukseen että yrityskappoja hyödyntävään strategiaan on kehitetty Seinäjoen Ammattikorkeakoulun omistajanvaihdostutkimuksissa systemaattisuutta tuovia työkaluja, jotka ovat vapaasti ladattavissa osoitteessa www.seamk.fi/kehittamistyokalut

 

Erkki Petäjä

Kirjoittaja on yrittäjä, diplomi-insinööri sekä liiketoiminnan kehittäjä yrityksessä Solutum Oy Yrityskauppapalvelut