Ajatteluvoimaa yrityksen hallitukselta

Useasti on todettu, että suomalaisen johtamisen tärkein kehityskohde on hallitusten valinta ja työskentely. Yrityksen toimintaympäristöstä, tavoitteista ja strategiasta kumpuava hallituksen roolin määrittäminen tulisi olla perustana hallitusjäsenten profiloinnille, jota vasten hallitusten jäsenehdokkaat tulisi tunnistaa ja valinta suorittaa.

Ammattimainen hallitustyöskentely on avainasemassa erityisesti, kun yrityksen omistus muuttuu tai vaihtuu. Hallituksen rooli sekä jatkumona että uudistuksen tukena vanhasta vaiheesta uuteen korostuu esimerkiksi toimitusjohtajan vaihtuessa.

Hallitukselta odotetaan yhä laajempaa näkemystä ja osaamista yhtiön kehittymisen tueksi. Siksi myös suorahaku on yleistymässä hallitusjäsenten kartoittamisen keinona. Viime aikoina esimerkiksi digitaalista, markkinoinnillista ja kansainvälistä osaamista on tuotu hallituksiin rohkeastikin yli toimialojen perinteisempien hallituskokoonpanojen joukkoon.

Hallituksen on vaikea johtaa uudistusta, ellei se ole itse riittävän uudistuskykyinen. Hallituksen tulisi myös kyetä ottamaan erilaista roolia yhtiön eri vaiheissa.

Johdon suorahaun työssämme tapaamme jatkuvasti toimitusjohtajia, joka pohtivat kokemuksiaan yhteistyöstä hallituksen kanssa. Tässä muutama tyypillinen arvio:

”Olisinpa hyödyntänyt hallituksen ajatteluvoimaa monipuolisemmin ja tuonut enemmän vaihtoehtoja puntarointiin.”

”Olisin voinut tuoda läpinäkyvämmin hallitukselle esille yhtiön johtamisen haasteita.
Olisin ehkä hallituksen tuella tarttunut jämäkämmin ongelmiin, jotka eivät odottelemalla parantuneet.”

”Olisin voinut sparrata hallituksen puheenjohtajan kanssa enemmän.”

 

Näin toimitusjohtajan roolissa kokeneet evästävät rakentamaan hyvää yhteistyötä hallituksen kanssa:

  1. Keskustele hallituksen kanssa heti alussa vahva, yhteinen visio. Se on koko yhteistyönne innostava perusta.
  2. Tunne omistajan tahto.
  3. Rakenna luottamusta hallituksesi kanssa. Tutustu, kuuntele, kerro ajatuksistasi. Hahmota hyvin, mitä sinulta odotetaan. Älä siloittele.
  4. Tunnista ja selkiytä itsellesi, mikä on juuri tämän hallituksen kulttuuri. Vaikka olisit entuudestaan jo kokenut yhteistyössä hallituksen kanssa osoittautuu jokainen hallitus hyvin omanlaisekseen toimintatapoineen ja oletuksineen.
  5. Laita hallitus työhönsä

 

Mia Aspegrén, Managing Partner ja Timo Haavisto, Senior Consultant, Momentous Oy.