Yrityskummin tehtävät omistajanvaihdostilanteessa

Sanotaan, että ihminen lykkää asioita jotka tuovat mukanaan epäonnistumisen pelkoa. Oman yrityksen myynti tai sen siirtäminen seuraavalle sukupolvelle on yksi näistä. Jokainen yrittäjä joutuu miettimään mitä yrityksen mahdollinen myynti tarkoittaa henkilöstölle, asiakkaille, sopimuskumppaneille, perheelle, itselle. Ja kukaan ei halua epäonnistua tässä.

Mutta miten välttää virheet ja varmistaa, että omistajanvaihdos toteutuu niin, että yritys voi jatkaa eteenpäin myynnin jälkeen? Tässä tilanteessa yrittäjällä on monta kertaa mielessä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia ja sen johdosta on tärkeää, että hän saa keskustella asioista henkilön kanssa, jolla itsellään on kokemusta vastaavasta tilanteesta. Esimerkiksi yrityskummin. Suomessa toimii yli 1200 yrityskummia, ja monilla heistä on kokemusta joko oman yrityksen myynnistä tai yrityskaupan toteuttamisesta. Yrityskummit toimivat vapaaehtoisesti, ilman palkkiota ja ovat taustaltaan yrittäjiä, yritysjohtajia tai liike-elämän asiantuntijoita.

Mutta mistä yrittäjät puhuvat yrityskummien kanssa?

Jokainen omistajanvaihdos-tilanne on erilainen, mutta yleistäen voi sanoa, että luopujia kiinnostaa yrityksen myyntikuntoon laittaminen ja jatkajia yrityksen kehittäminen. Omistajanvaihdos prosessi käynnistyy luopujan osalta siitä, että hän kokoaa yhteen kaikki yrityksen keskeiset paperit: tilinpäätökset, verotiedot, yrityksen sopimukset, tavarantoimittajat, asiakasrekisterit, vakuutukset. Lisäksi läpikäydään mitä kiinteää omaisuutta yrityksellä on esim. halli, asunto tai kesämökki. Tämän jälkeen mietitään tulisiko ennen yrityskauppaa tehdä jotain rakenteellisia tai omistukseen liittyviä järjestelyjä esim. erottaa yrityksen omaisuutta tai rahavaroja yrityksestä, myydä omia osakkeita yritykselle tai tehdä yhtiömuodon muutos. Lisäksi on tärkeää hakea verottajalta ennakkoratkaisu yrityksen arvosta. Nämä kaikki edellyttävät aikaa ja ennakkovalmisteluja. Myyntiä ajatellen luopujan pitäisi pystyä kiteyttämään millä keinoin yritys on saavuttanut menestyksen ja mistä tekijöistä menestys on rakentunut. Yrityskummin kanssa on helppo läpikäydä näitä kysymyksiä ja hahmottaa metsä puilta.

Uutta yrittäjää kiinnostaa taas yrityksen kehittäminen: kuinka lähteä jatkamaan toimintaa, kehittää tuotevalikoimaa, rakentaa uutta vanhan päälle. Nuoren jatkajan tulisi osata kysyä yrityksen toiminnan kannalta oikeat kysymykset. Tässä kohdassa kokeneen yrityskummin osaaminen on kullanarvoista. Monissa tapauksissa yrityskummi on jäänyt jatkamaan uuden yrittäjän sparraamista yrityskaupan toteutumisen jälkeen, koska yrityskummi tuntee yrityksen verkostot. Yrityskummi osaa sanoa, mihin asioihin jatkajan on syytä kiinnittää huomiota, mitä uudet investoinnit edellyttävät, miten henkilöstö sitoutetaan mahdollisesti uuteen toimintamalliin, mitä se edellyttää ja miten pidetään langat käsissä.

Mutta yhteistä kaikissa yrityskummien asiakasyrityksissä on ollut halu onnistua. Motivaatioteorian mukaan ihmistä aktivoi toimintaan halu päästä arvokkaaseen päämäärään, sekä tieto ja usko keinoista joiden avulla tuo arvokas päämäärä voidaan saavuttaa.
Jos kiinnostuit hakemaan itsellesi yrityskummia, niin käy jättämässä hakemus osoitteessa www.yrityskummit.fi

Yrityskummit

 

Minna Järvinen

kirjoittaja on Suomen Yrityskummit ry:n asiamies ja työskennellyt aiemmin mm. Valtioneuvoston kansliassa, Työministeriössä ja Ulkoasiainministeriössä.