Yrittäjä, rekisteröi tavaramerkkisi!

Tavaramerkin rekisteröinti on suositeltavaa kaikille yrittäjille oman brändin suojaamiseksi ja yrityksen aineettoman omaisuuden kasvattamiseksi. Vähintäänkin yrityksen nimi tulisi rekisteröidä tavaramerkkinä. Monet suomalaiset yritykset, erityisesti pienet aloittelevat yritykset, eivät ole välttämättä hakeneet tavaramerkkisuojaa lainkaan. Yrityksen perustamisen yhteydessä yritykselle valitaan vain nimi eli toiminimi, joka merkitään kaupparekisteriin, mutta tavaramerkkisuojaa ei välttämättä muisteta hakea. Toiminimi antaa kyllä jossain määrin suojaa – muut eivät voi esimerkiksi rekisteröidä samaa nimeä toiminimenä tai tavaramerkkinä Suomessa. Toiminimioikeus on kuitenkin huomattavasti suppeampi tavaramerkkioikeuteen verrattuna.

Tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden, joka tarkoittaa, että muut eivät saa käyttää elinkeinotoiminnassa tavaroidensa tunnuksena samaa tai samankaltaista merkkiä, jos tavarat ja palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Yrityksen nimi toimii käytännössä yleensä tavaramerkkinä, vaikkei sitä olisi vielä tavaramerkkinä rekisteröity. Tavaramerkin tarkoituksena on mm. erottaa haltijansa tavarat ja palvelut muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista ja palveluista. Samalla se kertoo kuluttajille merkillä varustettujen tavaroiden ja palveluiden alkuperästä ja laadusta. Tavaramerkistä asiakkaat tunnistavat yrityksen ja sen tarjoamat tuotteet ja palvelut. Yrityksen nimen lisäksi tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä esimerkiksi tuotenimet, logot ja kuviot, sloganit, mainoksissa käytetyt äänet jne. Tavaramerkkioikeus voi syntyä myös vakiinnuttamalla eli pelkän käytön kautta, mutta rekisteröinti on ehdottomasti parempi tapa. Vakiintumisen osoittaminen voi olla hankalaa ja tulee kyseeseen lähinnä riitatapauksissa.

Tavaramerkkirekisteröinti on merkittävää yrityksen arvon muodostumisen kannalta ja sen tärkeys tulee esille viimeistään yrityskaupan yhteydessä. Yrityksen nimi, mahdollinen logo ja tärkeimpien tuotteiden ja palveluiden nimet on aina hyvä rekisteröidä tavaramerkkinä. Mikäli niitä ei ole rekisteröity, on aina olemassa riski siitä, että jollain kolmannella osapuolella saattaa olla parempi oikeus yrityksen käyttämään merkkiin. Pahimmassa tapauksessa voi syntyä riita, jonka seurauksena yritys saattaa menettää oikeutensa kyseiseen merkkiin eli joutuu esimerkiksi vaihtamaan nimeä ja maksamaan korvauksia.

Tavaramerkki ei saa aiheuttaa sekaannusvaaraa muiden toiminimiin tai tavaramerkkeihin. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) käsittelee tavaramerkkihakemukset Suomessa ja tutkii mahdolliset esteet viran puolesta. Myös EU-tavaramerkit ovat Suomessa voimassa. EU-tavaramerkkihakemukset käsittelee Espanjassa sijaitseva EUIPO (Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto), joka ei tutki esteitä ennakkoon eli suomalaisia toiminimiä ei aseteta EU-tavaramerkkien esteeksi. Jos suomalaisen toiminimen haltija hakee myöhemmin tavaramerkkirekisteröintiä Suomessa, voi aikaisempi EU-tavaramerkki olla sen esteenä.

Suomalaisen tavaramerkkihakemuksen virallinen hakemusmaksu on 225 euroa sisältäen yhden tavara- ja palveluluokan. EU-tavaramerkkihakemuksen virallinen hakemusmaksu yhdeltä luokalta on 850 euroa. Tavaramerkin rekisteröintikulut voidaan yrityksen kirjanpidossa merkitä investoinneiksi. Tavaramerkki muuttuu aineettomaksi omaisuudeksi ja jossain vaiheessa se voi olla yrityksen arvokkainta omaisuutta. Voit myydä tavaramerkkioikeudet, pantata ne lainan vakuutena tai lisensoida käyttöoikeuden merkkiin ja saada sitä kautta rojaltituloja. Sitä varten rekisteröinti on usein välttämätöntä.

Tavaramerkit ovat alueellisia eli ne ovat voimassa vain siellä, missä ne on rekisteröity. Suomalainen tavaramerkki tarkoittaa yksinoikeutta ainoastaan Suomessa, mutta EU-tavaramerkki antaa yksinoikeuden kaikissa 28 jäsenmaassa. Mikäli yritys suuntautuu kansainvälisille markkinoille laajemmin, on tavaramerkkisuojaa haettava erikseen kaikissa maissa, joissa liiketoimintaa on tarkoitus harjoittaa. Ennen tavaramerkin rekisteröintiä tulisi selvittää mahdolliset riskit eli onko merkin käytölle tai rekisteröinnille esteitä – merkki ei välttämättä ole tarpeeksi erottamiskykyinen tai jollain toisella on aikaisemmat oikeudet samankaltaiseen merkkiin. Tavaramerkkiasiamiehet tekevät ennakkotutkimuksia ja antavat neuvoja tarvittaessa. Kannattaa myös huomata, että Business Finland tarjoaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja pk-yrityksille mm. tavaramerkkien suojaamiseen kansainvälisillä markkinoilla.

 

Suvi Haavisto

Asianajaja, Brand Protection Lawyer, Roschier Brands Asianajotoimisto Oy