Opiskelijasta yrittäjäksi yrityskaupan kautta

Omistajanvaihdos – kestävämpi vaihtoehto startupille

Opiskelijalle, joka harkitsee yrittäjän uraa valmistumisensa jälkeen, on usein ensimmäisenä mielessä uuden yrityksen perustaminen eli startup. Todellisuudessa kiehtova ajatus startupista osoittautuu kuitenkin usein pitkäksi ja kivikkoiseksi tieksi, joka harvoin onnistuu. Sen sijaan ryhtyminen yrittäjäksi omistajanvaihdoksen kautta eli ostamalla valmis, toimiva yritys on tutkimusten mukaan huomattavasti helpompaa. Onnistumisen todennäköisyys on tällöin selvästi suurempi startupiin verrattuna.

Nopea liikkeelle lähtö, valmis asiakaskanta

Oleellisin ero uuden yrityksen perustamiseen verrattuna on, että yrityskaupalla uusi yrittäjä pääsee nopeasti liikkeelle. Vaikka kyseessä olisikin yritys, joka on myynnissä siksi että se ei ole pystynyt uudistumaan ja sen kannattavuus on heikentynyt, uusi yrittäjä saa haltuunsa yrityksen, jota on rakennettu pitkään. Yrityksellä on valmis asiakaskanta, maine ja toimintakonsepti työntekijöineen, järjestelmineen ja yhteistyöverkostoineen, joiden rakentaminen voi viedä startupilta hyvinkin pitkän ajan .

Restartup – valmis kehitysalusta uusille ideoille

Toimiva yritys antaa myös hyvän kehittämisalustan uusille ideoille. Startup on hyvä vaihtoehto silloin, kun yritys perustuu täysin uudelle liikeidealle tai toimintamallille tai se edellyttää sellaista erityisosaamista, mitä ei olemassa olevista yrityksistä löydy. Usein uudet liikeideat ja toimintamallit onkin helpompi ottaa käyttöön kehittämällä vanhaa yritystä ja rakentamalla uutta toimintamallit vanhan yrityksen pohjalle. Esimerkiksi hyödyntämällä moderneja digitaalisia markkinoinnin ja palvelumuotoilun sovellutuksia vanhan yrityksen ilme ja liiketoiminta voidaan nostaa aivan uudelle tasolle. Tällöin voidaan puhua yrityksen re-startupista.

Opiskelijoille sopivia yrityksiä on tarjolla

Tuoreen omistajanvaihdosbarometrin mukaan lähes 50 000 yrityksen aikomuksissa on yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yrityksistä suurin osa on alle 10 henkilön ns. mikroyrityksiä, joilla on vaikeaa löytää jatkajaa yritystoiminnalleen. Niillä on myös vaikeaa saada tietämystä ja tukea yritystensä kehittämiseen ja omistajanvaihdoksen toteuttamiseen, koska yritysten kehitys- ja välityskehitysmarkkinat toimivat pääasiassa suurempien yritysten kanssa.

Yrittäjyydestä kiinnostuneelle opiskelijalle tällainen mikroyritys voisi sen sijaan olla varsin kiinnostava kehittämistehtävien kohde opiskelun aikana ja mahdollinen yrityskaupan kohde ja alku yrittäjän uralle valmistumisen jälkeen.

Opiskelijoille sopivia yrityksiä löytyy esimerkiksi Firmakauppa.fi sivustolta. Firmakauppa.fi on Suomen Yrityskaupat Oy:n ylläpitämä ilmainen yrityskauppapaikka mikroyrityksille, joiden hintapyynnöt ovat alle 200 000 euroa. Monien yritysten hintapyynnöt ovat selvästi alle 100 000 euroa, mikä on mahdollinen kokoluokka opiskelijalle (tai opiskelijatiimille) yrityskaupan rahoituksen hankkimisen kannalta. Kesän 2018 lopulla myynnissä oli yli 400 yritystä.

Erilaisissa yrittäjyystilaisuuksissa on myös helppo luoda kontakteja kiinnostaviin yrityksiin ja löytää yrittäjiä, jotka ovat harkitsemassa omistajanvaihdosta. Niissä voi myös tavata rahoittajia ja muita yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita sekä laajentaa omaa käsitystään yrittäjyydestä ja sen eri muodoista.

Yrittäjien ja opiskelijoiden yhteistyöllä parhaat tulokset

Kokemusten perusteella onnistuneen omistajanvaihdoksen keskeisin edellytys on luottamuksen rakentaminen yrityksestään luopuvan yrittäjän ja opiskelijan välillä. Yrittäjä haluaa varmistaa oman yrityksensä päätymisen hyvään kotiin ja toiminnan jatkumisen. Opiskelija haluaa varmistaa, että hänellä on edellytykset ostettavan yritystoiminnan jatkamiselle ja sen edelleen kehittämiselle ilman liian suurta taloudellista riskiä. Tällaisen luottamuksen rakentaminen vie aikaa.

Hyvinvointiyritykset kiertoon-hankkeessa on kokeiltu yhteistyötä mm. Firmakauppa.fi:n kautta löytyneiden mikroyritysten kanssa. Saadut kokemukset vahvistivat ajatusta siitä, että näiden yritysten kehittämistehtävät sopivat hyvin opiskelijoiden opintotehtäviksi ja että niistä voi myös löytyä opiskelijoille sopivia yrityksen ostokohteita. Ongelmaksi yrityskaupan kannalta muodostui kuitenkin erilaiset aikataulut: yrittäjillä oli useimmiten kiire yrityksensä myymisessä, mikä ei sopinut opiskelijoiden omien aikataulujen kanssa.

Hienointa olisikin, jos yhteistyö luopumista harkitsevan yrittäjän ja opiskelijan kanssa käynnistyisi jo opiskelun aikana siten, että opiskelija pääsee tutustumaan yrityksen toimintaan hyvissä ajoin ennen mahdollista yrityksen haltuunottoa esimerkiksi suorittamalla opintoihinsa liittyviä oppimistehtäviä ja työharjoittelun ko. yrityksessä. Oppimistehtävissä olisi tärkeää ohjata opiskelijoita miettimään erityisesti sitä, mistä yrityksen arvo muodostuu ja miten he kehittäisivät ja jatkaisivat yrityksen toimintaa. Haltuunoton riskiä voi myös oleellisesti pienentää sopimalla yrittäjän kanssa yhteistyön jatkumisesta haltuunoton jälkeenkin esimerkiksi siten, että luopuva yrittäjä auttaa opiskelijaa yrityksessä tietyn ylimenoajan (1-2 vuotta).

Tukea tarjolla- yrittäjyyden opintopolku

Yrittäjän uraa harkitsevalle opiskelijalle on tarjolla uusia reittejä ja tukea yrittäjyyteen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla opiskelijat voivat opinnoissaan hyödyntää uutta kolmen ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian, yhteisesti rakentamaa yrittäjyyden opintopolkua, joka tarjoaa mahdollisuuden perehtyä yrittäjyyden eri muotoihin ja kehittää yrittäjältä vaadittavia keskeisiä valmiuksia opintojen aikana.

Seppo Luode

Senior Lecturer, Business Management, Laurea University of Applied Sciences