Omistajanvaihdokset ja uudistumisen paineet

Omistajanvaihdokset ovat olleet jo vuosia aktiivisen keskustelun kohteena. Tärkein tekijä onnistuneissa omistajanvaihdoksissa on sopivan jatkajan löytäminen. Tähän liittyy lukuisia haasteita. Esimerkiksi ristiriitaiseen käsitykseen yrityksen arvosta törmää useissa kauppakeskusteluissa edelleen, aivan turhaan.

Löytyisikö yksi tätä selittävä tekijä yrityksen myyntikunnosta ja sen ylläpitämisestä? Liian moni ikääntyvä yrittäjä jättää oman yrityksensä kehittämisen yritystoimintansa loppuvaiheessa tekemättä. Osa tiedostamattaan ja osa tietoisesti, kenties säästäen tarvittavien investointien varat oman elämänsä turvaamiseen eläkepäivinä. Perheyrityksissä nykyisen ja seuraajasukupolven välillä saattaa olla näkemyseroja yrityksen tulevaisuuden painopisteistä

Voimakas digitalisaatio vaatii omat panostuksensa jo ihan perusasioissa. Esimerkiksi mitä yrityksestä tiedetään, jos sillä ei ole ajan tasalla olevia nettisivuja? Ketä voisi nykyään kiinnostaa salapoliisina työskentely perustietojen saamiseksi?

Myös palvelut ja tuotteet ovat usein jääneet ajasta jälkeen, eivätkä vastaa asiakkaiden tarpeita esimerkiksi maksamisen tai nettikaupan osalta. Yrityksen ostamista harkitseva ei ole kiinnostunut vain manuaalisilla prosesseilla operoivasta yrityksestä, jos se ei ole ainutlaatuista maailmassa – toisaalta retrokin on tapa erottautua, oikein toteutettuna.

Omistajanvaihdoksissa joudutaan entistä useammin pohtimaan, miten verkostomaisen toimintatavan yleistyminen vaikuttaa yritystoimintaan. Se muuttaa yritysrakenteita sekä ansaintamalleja ja vaikuttaa usein kannattavuuteen. Omistajanvaihdoksissa tämä saattaa tarkoittaa sitä, että ostaja ei olekaan kiinnostunut ostamaan yrityskokonaisuutta vaan vain osan siitä, ja jatkaa toimintaa verkostoja hyödyntäen ilman suuria kiinteitä kustannuksia. Esimerkiksi perheyrityksissä työvoima on usein kuin omaa perhettä, eli pysyvässä työsuhteessa työskentelevien työsuhteisiin puuttuminen on herkkä ja tunteisiin käyvä asia.

Kuvaavaa on erään yrittäjän maininta muuttuvasta maailmasta ”kaikki yritykseen liittyvät sopimukset on oltava irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla”. Tuohon sanontaan liittyy vinha perä nopeasti muuttuvasta maailmasta, eli reagointinopeus on säilytettävä kaikissa tilanteissa.

Omistajanvaihdostilanteissa tarkastellaan kaikkia yrityksen sitoumuksia. Mitä yksityiskohtaisemmat dokumentit solmituista voimassa olevista sopimuksista löytyy sen parempi. Olemassa olevat sitoumukset ovat osa kaupan kohdetta, ja jos niistä on hankala päästä eroon tai mahdoton muuttaa paremmin nykyistä yritystoimintaa palveleviksi, niistä syntyy vähintäänkin hankaluuksia kaupan toteutumiselle.

Yritystoimintaan liittyvissä muutostilanteissa eri alojen asiantuntijoiden käyttö on enemmän kuin suotavaa. Oman eläkeyhtiön ja työterveyshuollon työhyvinvointipalveluita kannattaa hyödyntää, kun valmistaudutaan muutostilanteisiin. Hyvä ja toimiva työyhteisö ja sen kehittäminen koko yritystoiminnan ajan helpottaa myös muutoksiin varautumista sekä niiden toteuttamista.

Muutoksiin liittyy mahdollisuuksien mukana myös riskejä sekä muutoksia yrityksen vastuissa. Ajan tasalla oleva vakuutusturva ja sen tarkastelu riittävän usein yhdessä asiantuntijoiden kanssa ovat tukena muutostilanteissa ja auttavat yrittäjää hahmottamaan muuttuvan riskimaailman ja turvaamaan yrityksen tulevaisuuden.

Kari Björklöv

Kirjoittaja toimii yhteisöasiakkaista vastaavana johtajana Fenniassa, ja hänellä pitkäaikainen kokemus yrittäjien sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä sekä erikokoisten yritysten riskienhallinnasta. Kokemusta on kertynyt niin yrittäjäjärjestön palveluksessa kuin kuin myös rahoitus- että vakuutusalalta. Yrittäjien ja yritysten olosuhteet eri tilanteissa ovat aikojen saatossa tulleet tutuiksi.