Maakunnallinen yritysten omistajanvaihdosten edistämistyö vaatii johtajuutta

Yritysten omistajanvaihdokset ovat nopea ja varma tapa kehittää yrityksiä ja liiketoimintaa. Kokemus on opettanut, että pitkäjänteinen työ omistajanvaihdosten edistämiseksi tuo tulosta. Pienten yritysten omistajanvaihdokset ovat useimmiten hyvin paikallinen ilmiö. Yrityksen myyjän ja ostajan näkökulmasta paikallisilla palveluilla ja koko omistajanvaihdosten ekosysteemin toimivuudella on merkitystä. Kasvuyrittäjyyden edistämiseksi tarvitsemme yrityskauppoja hyödyntävän ajattelutavan vahvistamista yrittäjien keskuudessa. Maakunnan tasolla toimivat yrittäjien ystävät tarvitsevat yhteistyöalustan ja vetovastuun ottavan organisaation. Maakunnallinen omistajanvaihdosfoorumi on yksi sellainen toimivaksi havaittu toimintatapa. Lisäksi tarvitaan tekijä, joka palvelee yrittäjiä ja vahvistaa sekä yrittäjien ja asiantuntijoiden että omistajanvaihdoksessa tarvittavia palveluja tuottavien organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan omistajanvaihdosasiantuntija palvelee niin kuntia, asiantuntijoita kuin yrittäjiä. Käytännössä tämä tarkoittaa perusneuvonnan lisäksi omistajanvaihdospalvelujen kehittämistä. Lisäksi asiantuntijan toimenkuvaan kuuluu tietoisuuden herättelytoimenpiteet, jotta yrittäjät aloittaisivat omistajanvaihdokseen valmistautumisen ajoissa. Maakunnallinen omistajanvaihdospalvelu kokoaa yhteen julkiset ja yksityiset yrityksen omistajanvaihdoksissa tarvittavat palvelut ja ohjaa yrittäjiä heidän tarpeiden mukaisesti eteenpäin. Yrittäjän näkökulmasta ensimmäinen askel kohti omistajanvaihdosta on olla yhteydessä maakunnalliseen omistajanvaihdosasiantuntijaan. Maakunnallinen omistajanvaihdospalvelu suunnittelee ja toteuttaa yritysten omistajanvaihdoksiin liittyviä tilaisuuksia yhteistyössä omistajanvaihdosten muiden toimijoiden kanssa. Omistajanvaihdosasiantuntija kiertää maakuntaa ja vie perusneuvontaa alueen yrittäjille laaja-alaisesti eri teemoja hyödyntäen. Paikalliset elinkeinotoimijat voivat ohjata alueensa yrittäjiä olemaan suoraan yhteydessä omistajanvaihdosasiantuntijaan. Palvelu yhdistää maakunnan toimijoita ja rakentaa alueen ekosysteemistä toimivaa ja tuloksekasta. Pohjois-Pohjanmaan omistajanvaihdospalvelut vahvistavat kasvuyrittäjyyden ja yritysten omistajanvaihdoksia suunnittelevien yrittäjien tarvitsemia palveluja koko maakunnan alueella.

Omistajanvaihdosten edistämistyö vaatii johtajuutta. Yrittäjiä lähellä olevien organisaatioiden on hyvä tunnistaa oma roolinsa omistajanvaihdosten ekosysteemissä ja kehitettävä omia palvelujaan tässä roolissa. Useissa maakunnissa alueellinen yrittäjäjärjestö on valikoitunut maakunnallisen yhteistyön vastuuorganisaatioksi. Uusyrityskeskusten mukavuusalueen ytimessä on ollut yritysten perustajien palveleminen, mutta tällekin palvelutarjottimelle on hyvä saada näkymä yritysoston mahdollisuuksien kartoittamiseen. Kuntien elinkeinotoimilla tulee olla vahva keskusteluyhteys maakunnallisen omistajanvaihdosasiantuntijan kanssa. Oikein johdettuna päästään pitkäjänteiseen omistajanvaihdosten edistämistyöhön. Tämän työn keskeisiä tuloksia ovat kasvuyrittäjyyden ja yrityskauppoja hyödyntävän ajattelutavan vahvistuminen.

 

Juha Tall

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

 

 

 

Paula Pihlajamaa

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät