Kohtuutta perintöverotukseen, vauhtia omistajanvaihdoksiin

Yritystoiminta on Suomen talouskasvun ja elinvoiman lähde. Pelkät yritykset eivät kuitenkaan riitä. Joka ikinen yritys tarvitsee taakseen omistajan, joka on valmis ottamaan riskiä, sijoittamaan omia rahojaan liiketoimintaan ja kantamaan vastuuta niin hyvinä aikoina kuin vaikeina suhdanteina, kirjoittaa Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen EK:sta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on puhunut viime vuodet Suomen päättäjille pk-yritysten omistajuuden puolesta. Perusteluna on ilmiön laajat myönteiset vaikutukset yhteiskuntaan. Kun omistaja saa henkilöstönsä kanssa yrityksen menestymään, heijastuvat hyödyt laajalti suomalaisten elämään työpaikkojen, investointien, viennin, verotulojen ja hyvinvointipalveluiden muodossa.

Tähän liittyen julkistimme elokuussa 2019 EK:n omistajuusviestit Antti Rinteen hallitukselle. Uudistunut Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma sisältää 20 ehdotusta, jotka auttaisivat niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntaa vaurastumaan rinnakkain.

Kannamme erityistä huolta työnantajina toimivista yrittäjä-omistajista, sillä niiden varassa on monen paikkakunnan työllisyys ja elinvoima. Usein kyse on pitkän linjan konkareista, joiden uran vaativimpia tehtäviä on omistajanvaihdoksessa onnistuminen. Kuinka saada liiketoiminnan ohjakset siirtymään uuden sukupolven tai ulkopuolisen vetäjän käsiin? Kuinka varmistaa, että elinkelpoinen bisnes saadaan jatkumaan ja työpaikat turvattua?

Avainasemassa ovat reunaehdot ja pelisäännöt, jotka valtiovalta asettaa omistajanvaihdoksille eritoten verotuksen kautta. EK:n kanta on kirkas: kannustava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen verotus on hyvän omistajuuspolitiikan ytimessä.

Merkittävä osa omistajanvaihdoksista tapahtuu perheyritysten sukupolvenvaihdosten muodossa. Niiden toteutuminen kilpistyy usein perintöverotukseen. EK:ssa esitämme uudistusta, joilla perintöverotusta kohtuullistettaisiin. Parasta tapa olisi perintöverotuksen palauttaminen vuoden 2011 tasolle. Pitkällä tähtäimellä tulisi siirtyä malliin, jossa verot tulisi maksettavaksi vasta silloin, kun perintönä saatu omaisuus luovutetaan. Tämä helpottaisi elinkelpoisten yritysten siirtymistä seuraavalle sukupolvelle sekä mahdollistaisi työpaikkojen säilymisen ja lisääntymisen.

Asia on tärkeä ja mittakaava huomattava – kyselytutkimustemme mukaan Suomessa on peräti 15.000 työnantajayritystä, jotka olisi saatava lähivuosina siirtymään uusiin käsiin. Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään elinkelpoista yritystä tai niiden työpaikkaa.

EK haluaa vaikuttaa omistajanvaihdospadon murtamiseen myös tämän Omistajanvaihdosfoorumin kautta. Foorumi on tärkeä verkosto, joka kokoaa yhteen laajan joukon elinkeinoelämän keskeisiä toimijoita. Yhteisenä tavoitteenamme on edistää omistajanvaihdoksia ja siten vauhdittaa yritysten uudistumista, investointeja ja kasvua.

Jari Huovinen

Omistajanvaihdosfoorumin pj.
EK:n yrittäjyysryhmän vetäjä