Uusi omistaja voi tuoda kasvuloikan yritykselle

Omistajanvaihdoksia on odotettavissa maailmalla ja Suomessa todella paljon. OECD:n julkaisussa vuodelta 2018 kerrotaan, että Italiassa melkein joka kymmenes yrittäjä on yli 70-vuotias. Suomessa omistajanvaihdosbarometri 2018 kertoi, että seuraavan vuosikymmenen kuluessa omistajanvaihdos on edessä 50000 yrityksellä omistajien ikääntymisen vuoksi. Toki omistajanvaihdokseen voi olla muitakin syitä, kyse voi olla vaikkapa halusta saada yrityksen taakse isompi toimija, joka tuo suuremmat muskelit kasvuun.

Perheyrityksellä omistaja voi löytyä perhepiiristä, mutta tyypillisesti uutta omistajaa on etsittävä kauempaa. Ulkopuolelta tulevan omistajan myötä yrityksen strategia ja liiketoimintamalli voivat uudistua ja yritykselle avautua uusia markkinamahdollisuuksia. Yritysjärjestelyt, joissa luodaan vahvempi kokonaisuus useammasta eri alan toimijasta mahdollistaa pärjäämisen globaalissa kilpailussa. Monelle yritykselle kasvunrajat itsenäisenä toimijana tulevat vastaan ja myynti osaksi suurempaa yritystä mahdollistaa laajemman tarjoaman asiakastarpeisiin. Pääomasijoittajat ovat usein aktiivisessa roolissa omistajarakennejärjestelyissä ja uuden kasvuhakuisen strategian luomisessa ja mahdollistamisessa.

Yrityskaupat synnyttävät vahvaa kansainvälistä osaamista ja sarjayrittäjiä

Joskus ostajatahoa kannattaa tähyillä kauempaa, sillä analyysimme mukaan ulkomainen omistaja luo arvoa yrityskaupoissa. Selvitimme vuonna 2015, mitä Business Finlandin (tuolloin Tekes) rahoittamille teknologiayrityksille tapahtuu yrityskaupan jälkeen. Tutkimuksen mukaan ostettu yritys ja kansantalous hyötyvät ulkomaisesta ostajasta enemmän kuin kotimaisesta. Ulkomainen ostaja tuo verkostoja, jakelukanavia, osaamista ja resursseja, joita voi olla vaikea muuten saavuttaa. Jalostusarvo kasvaa huomattavasti enemmän.

Kansantaloutemme kannalta on positiivista, että yrityskaupalla vaurastuneet päätyvät usein sijoittamaan uusiin kasvuyrityksiin ja mahdollistamaan yrityskentän uudistumista tätä kautta. Kaupan myötä myös yrityksen avainhenkilöiden kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen kasvaa.

Hieno esimerkki ulkomaisen omistajan tuomasta lisäarvosta on mobiilipelivideoiden markkinointiverkoston luonut Applifier, joka myytin vuoden 2014 alussa yhdysvaltalaiselle Unity Technologiesille. Yrityksen liikevaihto on kasvanut kaupan jälkeen noin 10 miljoonasta 370 miljoonaan euroon ja samalla yrityksen henkilöstö Suomessa on nelinkertaistunut.

Aktiivinen ja tehokas yrityskauppamarkkina on tärkeä osa taloutemme dynamiikka. Uusi omistaja voi tuoda uuden kasvun mahdollisuuden, onpa sitten kyseessä omistajan ikääntymisen eteen tuoma yrityskauppa, toimialan konsolidoitumisen myötä tehtävä yritysrakennejärjestely tai vauhdikkaasti kasvavan startupin sijoittajien irtaantuminen. Suosittelen lämpimästi suomalaisille yritykselle yrityskauppoja kasvun ja uudistumisen mahdollistajana.

Aktiivista yrityskauppasyksyä!

Marjo Ilmari

Johtaja
Business Finland

Kauppalehden uutinen: Ulkomainen ostaja luo arvoa yrityskaupoissa

OECD: Business transfer as an engine for SME growth