Yllätykseen varautuminen on osa ammattimaista yrittäjyyttä

Viimeisimmästä omistajanvaihdosbarometrissa (2018) vastaajia heräteltiin arvioimaan, kuinka hyvin yrityksen toiminta voisi jatkua, jos yrittäjä joutuisi äkillisesti luopumaan yrityksestä juuri nyt vaikkapa onnettomuuden tai vakavan sairauden takia. Peräti yli puolet 55 vuotta täyttäneistä vastaajista arvioi, että yrityksen jatkamisessa olisi erittäin merkittäviä tai merkittäviä ongelmia tällaisessa tilanteessa. 40% arvioi, että ongelmia olisi kohtalaisesti tai ainakin jonkin verran. Vain 7% arvioi, ettei toiminnan jatkamisessa olisi mitään ongelmia.

 

Yrittäjän ja yrityksen taustatekijöillä oli yhteyttä tämän kysymyksen vastauksiin. Yrityksen koko vaikutti vastauksiin lineaarisesti. Mitä pienempi yritys, sitä merkittävämpi ongelma yrittäjän pakotettu äkillinen luopuminen olisi. Samoin toimialalla oli erittäin merkitsevä yhteys tuloksiin. Asiantuntijapalveluissa, jotka myös yleensä rakentuvat vahvimmin yrittäjän persoonan ja osaamisen varaan ja ovat pienimpiä yrityksiä, äkillinen luopuminen koettiin kaikkein vaikeimmaksi. Yrittäjän omalla koulutustaustalla oli yhteyttä asiaan siten, että ammatillisen koulutuksen käyneet kokivat ongelmallisimpana tilanteen verrattuna korkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Edelleen yrityksen itse perustaneet kokivat yrittäjän äkillisen luopumisen ongelmallisempana kuin yrityksen ostaneet tai sukupolvenvaihdoksen kautta jatkaneet. Portfolio- ja sarjayrittäjät arvioivat äkillisen luopumisen vähemmän ongelmallisemmaksi kuin yhdessä yrityksessä toimivat. Todennäköistä on, että portfolioyrittäjät ovat oppineet ja joutuneet jakamaan vastuuta muillekin, kun yrityksiä on ollut useita.

 

Tähän päivään mennessä jokainen kaikkivoipaisinkin yrittäjä on joutunut luopumaan yrityksestä jostain vaiheessa joko suunnitellusti tai suunnittelemattomasti. Yrittäjän ei pidä jättää lähimpiään ja perheenjäseniään tilanteeseen, jossa juuri kukaan muu ei tiedä yrityksen asioista, mikäli yrittäjä esimerkiksi kuolee yllättäen. Yllätyksiin varautuminen on olennainen osa ammattimaista yrittäjyyttä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yritykseen ja liiketoimintaan liittyvien dokumenttien lisäksi yrittäjällä on hyvä olla mm. avioehto, testamentti ja osakassopimus kunnossa.

 

Elina Varamäki

KTT, vararehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Juha Tall

KTT, TKI-asiantuntija

Seinäjoen ammattikorkeakoulu