Omistajanvaihdoksia edistetään myös EU:ssa

Pienten yritysten omistajanvaihdosten edistäminen tulisi olla keskeinen osa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kasvuyrittäjyyspolitikkoja, kun yritysrakenne EU:n alueella on hyvin pienyritysvaltainen. Pienyritysten Suomi ei siis ole Euroopassa poikkeus.

Suomessa omistajanvaihdosten edistämisessä tarvittavia komponentteja on kohtalaisen hyvin olemassa. Omistajanvaihdosten merkitys kasvun ja uudistumisen lähteenä on oivallettu laajasti. Suomessa on pitkään myös tutkittu omistajanvaihdoksia. Omistajanvaihdoksia tukevia ja täydentäviä rahoitus- ja vakuusratkaisuja on tarjolla.

Omistajanvaihdosten valtakunnallista koordinointia varten on olemassa foorumi, jossa on mukana edustajia julkiselta sektorilta, yrittäjäjärjestöistä ja markkinaehtoisia toimijoista.

Alueellista omistajanvaihdoskoordinointityötä ja herättelyä tehdään laajasti. Kohtaamismahdollisuuksia on runsaasti ostajien, myyjien ja asiantuntijoiden välillä niin kasvokkain kuin verkossa.

Asia on ajankohtainen myös Euroopassa, kiitos Suomen: Osana Suomen EU-puheenjohtajuutta Helsingissä järjestettiin marraskuussa pk-yritysten asiaa käsittelevä kokous SME Assembly, jonka yhteydessä toteutettiin Business Transfers Masterclass -työpaja. Työpaja suunniteltiin Ov-foorumin ohjauksessa. Työpajassa työskenteli yhteensä noin 60 henkilöä eri puolilta Eurooppaa. Siinä esiteltiin eri EU-jäsenvaltioissa hyviksi havaittuja omistajanvaihdoksiin liittyviä käytäntöjä. Työpajan lopputuloksena syntyi Working Paper -työpaperi, jossa näitä käytäntöjä on koottu yhteen. Työpaperi antaa vihjeitä tarvittaviksi askeliksi eteenpäin.

Omistajanvaihdokset ovat väline digitalisaation hyödyntämiseksi ja kestävän kehityksen mukaisten liiketoimintamallien kehittämiseksi. Ne tukevat Euroopan komission uutta Vihreää sopimusta.

Tietoisuuden herättämiseksi omistajanvaihdosten mahdollisuuksista tarvitaan systemaattisia ja pitkäjänteisiä toimia EU:ssa, kansallisesti ja alueilla. Omistajanvaihdosten edistämisen tulee olla suunniteltua ja jatkuvaa. Tarvitaan kansalliset ja alueelliset toimintasuunnitelmat omistajavaihdosten edistämiseksi ja niiden toimeenpano tulee varmistaa.

Työpaperiin pääset tutustumaan tästä: Working Paper 2019

Juha Tall

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, KTT, tutkija

Mika Haavisto

Suomen Yrittäjät, projektipäällikkö, Ov-foorumin sihteeri