Omistajalla on väliä – myös vastuullisuuden saralla

Kun vain yksi henkilö on vastuussa kaikesta käy helposti niin, että kukaan muu ei käytännössä ota vastuuta mistään. Tämä on omistajayrittäjän haaste. Kun kaikki ovat yhteisvastuussa kaikesta käy helposti niin, että kukaan ei käytännössä ota vastuuta mistään. Tämä on sukuyrityksen haaste.

Yhtiön kestävän menestymisen kannalta on oleellista, että sen koko hallintoketjusta löytyy ihmisiä, jotka luottavaisin mielin kokevat voivansa ottaa ja kantaa vastuuta niistä asioista, jotka heidän kohdalleen tulevat. Tämä onnistuu parhaiten kun koko organisaatiossa on yhteinen kuva siitä, mikä on yhtiön olemassaolon tarkoitus ja mihin yhtiö pyrkii. Tähän voi ratkaisevasti myötävaikuttaa hyvin toimiva omistajaperhe. Kirkas viesti omistajilta antaa hallituksen, toimivan johdon ja koko henkilökunnan työnteolle selkeät puitteet.

Hyvin toimiva vastuujako ei valitettavasti automaattisesti johda siihen, että yrityksen toiminta on vastuullista, vaan yhtiön on määriteltävä mitä vastuullisuus sen toiminnassa oikein tarkoittaa ja varmistettava, että sovitut vastuullisuuden periaatteet todellakin toteutuvat. Toisin kuin finanssimarkkinoilla joskus aikanaan kuviteltiin, vastuullisuus on paljon muutakin kuin hyvän tuloksen takomista.

Vastuullisuus on aina ollut perheyritysten ajatusmaailman keskiössä. Kun tavoitteena on jatkuvuus ei kerta kaikkiaan ole mielekästä tehdä sellaista, mikä seuraavien sukupolvien kannalta on vastuutonta. Tänä päivänä tämä ulottuvuus on tärkeämpi kuin koskaan. Nyt aikuistuva sukupolvi pitää työnsä merkityksellisyyttä, vastuullisuutta ja vaikuttavuutta keskeisenä motivaation lähteenä. Yhä useampi valitsee niin työantajansa kuin tehtävänsäkin näiden perusteella. Perinteinen ura- ja ansaintahakuisuus on vastaavasti heikentynyt. Yrittäjäperhe, joka haluaa perheyhtiöönsä hyviä työntekijöitä ja jatkajia, panostaa tästä syystä vastuullisuutensa aktiiviseen kehittämiseen.

Philip Aminoff

hallituksen puheenjohtaja, Perheyritysten liitto