Tutkittu tieto Ostaja- ja Jatkajakoulun perustana

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tehnyt pk-yrityksiin omistajanvaihdoksiin liittyvää tutkimusta vuodesta 1999 lähtien. Visiomme on, että suomalainen pk-omistajanvaihdosten edistämisen ekosysteemi pohjautuu tutkittuun tietoon ja että tuo ekosysteemi olisi maailman paras. Yksi tärkeä elementti tutkimustiedon hyödyntämisessä on, että sitä käytetään koulutuksen ja valmennuksen perustana. Lukuisten pk-yritysten omistajanvaihdoksiin keskittyvien tutkimusten jatkojalosteena on kehitetty ja parhaillaan pilotoidaan Jatkajakoulun ja Ostajakoulun konsepteja.

 

Jatkajakoulu on kasvu- ja vertaistukiprosessi perheyritysten lapsille

Jatkajakoulu on tarkoitettu Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskeleville perheyritysten lapsille ja erityisesti sellaisille, joilla on kiinnostusta joku päivä jatkaa oman perheen yritystä. Jatkajakoulu pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan jatkajapulasta ja erityisesti perheyritysten jatkuvuudesta.

Jatkajakoulu koostuu kuukausittaisista tapaamisista. Tapaamisissa on korkeakoulun omien asiantuntijoiden lisäksi myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja omia alumneja, jotka ovat jo tehneet tai ovat suunnittelemassa sukupolvenvaihdosta omissa perheyrityksissään. Tavoitteena on asiantuntija-alustusten lisäksi käydä avointa keskustelua, myös herkistä aihealueista.

Tavoitteena on, että Jatkajakoulun käyneet opiskelijat osaavat entistä ammattimaisemmin valmistautua tulevaan sukupolvenvaihdokseen ja suunnitella sitä hyvissä ajoin yhdessä vanhempiensa ja sisarustensa kanssa ja että heistä tulisi mahdollisimman päteviä ja osaavia perheyritysten omistajia ja johtajia. Lisäksi tavoitteena on, että Jatkajakoulun myötä keskustelukulttuuri muuttuisi avoimemmaksi perheyrityksessä, sillä puhumattomuuden kulttuuri on suurin ongelma monessa perheyrityksessä. On myös erittäin tärkeää, että opiskelijat saavat vertaistukea omista opiskelukavereistaan, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa omissa perheyrityksissään.

 

Ostajakoulusta eväät yrityskauppoihin

Ostajakoulu on tarkoitettu yritysostoa pohtiville, yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville ja sitä on pilotoitu alkuvuoden aikana ensimmäisen kerran. Jatkossa on tarkoitus tarjota Ostajakoulua kerran vuodessa livenä verkossa kaikille kiinnostuneille ympäri Suomen avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

Ostajakoulun perusajatuksena on yrityskauppoja hyödyntävän ajattelu- ja toimintatavan synnyttäminen ja levittäminen. Ostajakoulussa perehdytään pk-yritysten ostamiseen eri näkökulmista. Teemoja ovat mm. ostokriteerit, johtamisen haasteet yritysostossa ja arvonmääritys ostajan näkökulmasta. Alustusten lisäksi tapaamisissa käydään keskusteluja ja kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja.

Ostajakoulu antaa vahvat eväät miettiä yrityksen ostamista omalla kohdalla. Ostajakoulun käynyt tietää mitä yritystä ostaessa on osattava ottaa huomioon ja mitkä ovat mahdolliset sudenkuopat. Samalla kehittyy näkemys siitä, minkälaiset ostokohteet vastaavat omia tavoitteita, minkälaiset rahoitukset ovat realistisia ja miten kauppaa kannattaa lähteä tekemään.

Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan liittojen kautta saatu EAKR-rahoitus on mahdollistanut näiden konseptien kehittämisen ja ensimmäiset toteutukset mutta nämä molemmat konseptit jäävät pysyviksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tarjottimelle. Maailman paras omistajanvaihdosten ekosysteemi edellyttää toimenpiteitä monikanavaisesti, useilla eri tasoilla ja useasta eri näkökulmasta.

 

Elina Varamäki

Vararehtori, KTT, dosentti

 

Juha Tall

Asiantuntija, KTT

 

Anmari Viljamaa

Yliopettaja, KTT

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu