Ratkaisun avaimia omistajanvaihdosten edistämiseen on jo olemassa

Suomessa on merkittävä määrä menestyviä yrityksiä, joille tarvitaan ostajia ja jatkajia, nyt ja lähivuosina. Samaan aikaan Uusyrityskeskusten neuvonnassa käy vuositasolla 13 000 asiakasta, joiden haaveena on oma yritys. Uusyrityskeskusten yritysneuvojilla on varteenotettava mahdollisuus saada oman asiakaskuntansa myyjät ja potentiaaliset ostajat kohtaamaan. Mutta mitä pitäisi tapahtua vielä sitä ennen?

Yritysneuvonnassa voidaan herätellä huomaamaan yritysoston hyödyt

Yrityksen perustamista suunnittelevalla asiakkaalla on neuvontaan tullessaan mielessä oman idean toteuttaminen sekä runsaasti uusia, pohdittavia ja opittavia asioita. Yritysneuvoja auttaa asiakasta tarpeen mukaan, liikeidean jalostamisessa ja perustamisprosessiin liittyvissä asioissa. Neuvoja tietää myös sen, että asiakkaalla on mahdollisuus päästä toiminnassaan nopeammin liikkeelle ostamalla yksi tai useampi pienempi yritys aiotulta toimialalta. Silloin asiakaskunta olisi valmiina ja ainakin yksi kilpailija vähemmän markkinoilla. Neuvojan arvokas tehtävä onkin auttaa asiakasta vahvistamaan tai laajentamaan yritysideaansa yrityskaupan avulla.

Yritysneuvonnassa omistajanvaihdoksiin voidaan aktivoida:

  1. tuomalla esiin yritysoston mahdollisuus polkuna yrittäjyyteen tai myöhemmin yrityksen laajentamiseen
  2. osoittamalla yritysoston hyödyt verrattuna uuden yritystoiminnan aloittamiseen (esim. vertaamalla vakiinnuttamisen kustannuksia ostettavan yrityksen kauppahintaan)
  3. auttamalla löytämään myynnissä olevia yrityksiä toimialalta, jolle yrittäjä on suuntautumassa.

Mutta menikö juna jo?

Yritysneuvontaan tuleva asiakas on saattanut pohtia ideaansa vuosikaudet. Yhtä hyvin toimeksianto on voinut ilmestyä ja yrityksen perustamisen tarve syntyä edellisellä viikolla. Yleensä perustamisprosessien yhteinen piirre on se, että asiakas etenee idean kanssa usein varsin pitkälle siihen saakka, kunnes tarvitaan asiantuntijan apua.

Neuvontaan tullessaan asiakkaalla on jo mielessään kuva perustettavasta yrityksestä ja tavasta toimia. Asiakkaalla voi olla tässä vaiheessa kiire perustaa yritys, jolloin on haastavaa hahmottaa yritysostoa vahvemman etenemisen mahdollisuutena. Vastaanottavaisuus toiminnan laajentamisen ajatukselle riippuu myös henkilökohtaisesta tavoitteesta, siitä onko ideassa kyse puhtaasti ammatinharjoittamisesta vai kasvupotentiaalisesta liiketoiminnasta.

Potentiaalisten ostajien huomio olisi tärkeää herättää jo siinä vaiheessa, kun idea yrittäjyydestä on vasta itämässä.

Uusi hanke herättelee ajoissa ja kehittää matalan kynnyksen palveluverkostoa

Polkuja yrittäjyyteen on useampia, mutta ne käynnistyvät aina ideasta. Idean arviointiin ja toiminnan tarkistuslistalle tulee määrätietoisesti nostaa yritysoston mahdollisuus. Kun sopiva ostokohde löytyy, voi jatkaa toisen aloittamaa toimintaa ja tehdä siitä oman näköistä, asiakasta ja kysyntää kuunnellen.

Ostajapotentiaalin tunnistamiseksi tarvitaan useamman toimijan herättelytoimenpiteitä ja työkaluja, osana helposti saavutettavia, matalan kynnyksen neuvontapalveluja. Erityisesti maaseutualueilla on tarvetta omistajanvaihdosten matalan kynnyksen palveluverkostolle.

Varhaisen herättelyn toteuttaminen ja palveluverkoston luominen on riemullinen haaste, johon on tartuttu alkuvuodesta käynnistyneessä Maaseudun omistajanvaihdospalvelut MOP -hankkeessa.

Hankkeen päävastuullinen toteuttaja ja koordinaattori on Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). Hankekumppaneina toimivat Suomen Uusyrityskeskukset ry, Suomen Yrittäjät sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK). Rahoittajana on Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma.

Lue lisää täältä: https://uusyrityskeskus.fi/uutinen/suomen-uusyrityskeskukset-mukana-maaseutuyritysten-omistajanvaihdospalveluiden-kehittamisessa/

Ilona Ukkonen

yritysneuvoja, Suomen Uusyrityskeskukset ry.