Tie kasvupolulle voi käydä omistajanvaihdoksen kautta

Suomen pk-yrityskenttä on ollut muuttumaton jo pitkään, ja monelta yritykseltä puuttuu kasvutavoite. Näin kirjoitti Timo Pihkala Omistajanvaihdosfoorumin blogissa elokuun lopussa. Syyskuussa julkaistu Pk-yritysbarometri vahvistaa tätä näkemystä, sillä barometrin mukaan voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on laskenut trendinomaisesti useamman vuoden ajan. Trendin taustalla vaikuttavia seikkoja kannattaa pohtia tarkemminkin, jotta oikeisiin juurisyihin osataan tarttua.

On selvää, ettei kasvu motivoi kaikkia yrittäjiä, vaan se nähdään usein astumisena epämukavuusalueelle. Yrittäjällä voi olla ihan hyvä, tässä ja nyt. Jos tavoitteena on säilyttää oma asema, on kuitenkin huomioitava, että hintojen nousun myötä kustannukset kasvavat, ja jos myynti ei kasva kustannusten tahdissa, tapahtuu mukavuusalueella pysyttely katteen kustannuksella. Lisäksi esimerkiksi kilpailussa pärjääminen vaikeutuu, jos kasvua ja uudistumista hakevat kilpailijat menevät ohitse vasemmalta ja oikealta. Toimintaympäristöämmekään ei voi tällä hetkellä luonnehtia vakaaksi, joten uudistumishalu ja -kyky ovat juuri nyt ensiarvoisen tärkeitä.

Tämä pätee myös yhteiskunnan tasolla. Sen lisäksi, että kasvuyritykset luovat työpaikkoja, ne luovat edellytyksiä sille, että pärjäämme tulevaisuuden kansainvälisessä kilpailussa. Jos kasvua ja uudistumista ei tavoitella, tällöin kasvua tukevia toimenpiteitä ei tehdä eikä muun muassa toiminnan tehostamista ja sopeutumista toimintaympäristön muutoksiin välttämättä tapahdu.

Ei ihme, että omistajanvaihdosteemaa sivutaan usein yhtenä kasvun ja uudistumisen edellytyksenä.

Koska pk-yrityksissä yrityksen strategian luovat yleensä omistajat, omistajanvaihdos voi olla yksi kasvuliikkeen alulle panevista voimista. Mekin Finnverassa olemme huomanneet, että omistajanvaihdos voi osaltaan tuoda ratkaisun yrityskentän uudistumiseen ja pk-yritysten uuteen kasvuun. Arviomme mukaan yli kolmannes omistajanvaihdoksen läpikäyneistä yhtiöistä jatkaa kasvuhakuisina yrityksinä. Tämä kielii paitsi siitä, että yrityskauppaa pidetään toimivien yritysten kasvun välineenä, myös siitä, että uusi omistaja ohjaa yritystoimintaa uusille kasvun raiteille.

Omistajanvaihdosten pato on voinut luoda yrityksiin investointivajetta, ja usein uudella omistajalla on tarve kuroa tämä kuilu kiinni. Investoinnit luovat edellytyksiä tulevaisuuden liiketoiminnalle, joten voidaankin todeta, että yrityskaupat ja omistajanvaihdokset vahvistavat kasvun edellytyksiä ja tukevat terveen yritystoiminnan jatkuvuutta, jonka lisäksi ne tuovat myös kaivattua uudistumista.

Omistajanvaihdoksia edistämällä lisäämme potentiaalisten kasvuyritysten syntymisen mahdollisuuksia.

 

Elisa Sipponen, Finnvera Oyj

Elisa Sipponen on omistajanvaihdoksiin erikoistunut aluepäällikkö Finnveran Etelä-Suomen alueella.