Tanssi omistajanvaihdosten kanssa

Olimme muutama viikko sitten Maltalla EU:n järjestämässä omistajanvaihdoskonferenssissa. Tapahtuma oli osa Maltan puheenjohtajakautta, ja osallistujina olivat EU:n pk-sektorin komissaari ja Maltan korkeimmat poliittiset edustajat pääministeriä myöten.

Tämä korosti omistajanvaihdosten tärkeyttä sekä Maltalla että koko EU:n alueella ylipäätään. Omistajanvaihdoksissa kyse on lopulta elinvoimaisuuden, työpaikkojen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin turvaamisesta alueellisesti ja koko mantereen laajuisesti.

Suomi oli konferenssissa maan kokoon nähden vahvasti läsnä. Lauteilla oli edustajamme esillä kahteen kertaan. Tämä kuvaa myös sitä, miten Suomessa omistajanvaihdosasiaa on viety eteenpäin tutkimustenkin tasolla ja miten maassamme on aiheen tärkeys ymmärretty.

Suomi eroaa kokonsa puolesta eurokumppaneistaan, mutta pienen koon takia meillä on moni asia tehokkaasti järjestetty. Tästä esimerkkinä yrityskauppojen keskeinen rahoittaja Finnvera on laajentanut palveluitaan ja valtakunnallinen omistajanvaihdoshanke on nostanut aihetta voimakkaasti esille alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Suomessa on myös varsin hyvin toimivia sähköisiä kauppapaikkoja, ja niiden on myös eurooppalaisessa mittakaavassa todettu olevan hyvässä iskussa ja törmäyttävän osapuolia hyvin. Maan suurimman kauppapaikan, Yrityspörssin, luvut ovat olleet jo pidempään kasvusuunnassa.

Omistajanvaihdosten näkökulmasta moni asia on Suomessa hyvin, joskin työtä on vielä paljon ja se vaatii pitkäjänteisyyttä. Suomella on EU-puheenjohtajuus loppuvuonna 2019. Tässä yhteydessä olisikin hienoa nähdä meillä Maltan kaltainen EU-tason omistajanvaihdoskonferenssi, joka kokoaisi keskeiset vaikuttajat yhteiseen tanssiin tärkeän aiheen ääreen.

 

Janne Pärnänen

Janne Pärnänen

Kirjoittaja toimii verkkotuottajana Suomen Yrittäjissä ja vastaa mm. Yrityspörssi.fi -palvelusta.