Oikotie yrittäjyyteen!

Päivittäisessä työssäni yritysneuvojana Tampereen Seudun Uusyrityskeskus Ensimetrissä pohdin joka viikko asiakkaiden kanssa, miten yritystoiminta olisi parasta aloittaa. Keskustelemme yritysideasta, laskemme liiketoiminnan kannattavuutta, pohdimme hinnoittelua, markkinointia sekä markkina- ja kilpailutilannetta. Toisille sopiva tapa aloittaa yritystoiminta on hyvin selvää, toisille vaihtoehtoa ei tunnu löytyvän lainkaan.

Mikä neuvoksi, jos omaa yritysideaa ei ole eikä palkkatöitäkään löydy? Usein henkilökohtainen taloustilanne on työttömyyden takia vaikea eikä yritystoimintaa varten saa lainaa. Siinä tilanteessa tuntuu, että seinät kaatuvat päälle ja toivo on lähes mennyttä. Yritysneuvoja ei ihmeitä pysty tekemään, mutta usein keskustelu eri vaihtoehdoista auttaa selvittämään tilanteen.

Vaihtoehtoja työllistymiseen ja yrittämiseen kuitenkin on useita. Pohdinnassa kannattaa toki olla kriittinen. Oma osaaminen, motivaatio, perhe- ja elämäntilanne sekä mahdollinen rahoitustarve vaikuttavat suunnan valintaan. Joskus kannattaa harkita myös sopivan yhteistyökumppanin etsimistä. Uusyrityskeskuksen yritysneuvojan tai asiantuntijoiden avulla yhtiökumppanikin saattaa löytyä.

Alkuun kevytyrittäjyydellä tai yrityskaupalla

Kevytyrittäjyys, jossa työntekijä hankkii itse työnsä ja määrittelee sille hinnan, voi olla ensimmäinen askel oman yrityksen perustamiseen. Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan laskutuspalveluyrityksen kautta tehtävää työtä. Laskutuspalvelun tarjoaja hoitaa kevytyrittäjän ennakonpidätykset, vakuutukset ja muut työnantajamaksut. Kevytyrittäminen on itsenäiseen yrittämiseen hyvää harjoittelua, joka opettaa oman työn myymistä ja hinnoittelua.

Jos omaa yritysideaa ei ole tai ideasta ei saa kehitettyä kannattavaa liiketoimintaa, yrittäjäksi voi ryhtyä ostamalla toimivan yrityksen, sen liiketoiminnan tai osia siitä. Myös liikeidean ja valmiin toimintamallin hankkiminen eli franchisingyrittäjyys on yksi tapa aloittaa yrittäjänä.

Franchising sopii henkilölle, joka on valmis sopeutumaan ennalta määriteltyyn toimintakonseptiin. Ketjuyrittäjyyden etuja ovat yhteinen markkinointi ja esimerkiksi keskitetyt hankinnat. Yrittäjä ei kuitenkaan voi vapaasti kehitellä palveluja tai tuotteita, jos ne eivät kuulu toimintakonseptiin. Franchising vaatii yleensä melko paljon omaa pääomaa ja pitkäkestoista sitoutumista toiminnan pyörittämiseen.

Toimivan yrityksen ostamiseen sisältyy aina riskejä, mutta se tarjoaa uudelle yrittäjälle yksinkertaisen tavan aloittaa. Yritystoiminnan voi käynnistää heti, koska asiakkaat ja liikevaihto ovat jo olemassa. Suomessa on paljon yrityksiä, joiden yrittäjät ovat jo ikääntyneitä ja valmiita luopumaan yritystoiminastaan. Suomen Yrittäjien hakupalvelusta Yrityspörssistä löytyy joukko julkisesti myynnissä olevia yrityksiä. Investoiminen tällaiseen yritykseen voi olla alkusysäys yrittäjäksi ryhtymiselle.

Valmiin yrityksen tai liiketoiminnan ostajan on syytä käyttää asiantuntijoita apuna kaupan kohteen taloudellisen tilan ja kauppaan sisältyvien riskien arvioinnissa. Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ja laaja asiantuntijaverkosto ovat tässäkin yrittäjäksi aikovan apuna. Pelkän liiketoiminnan ostaminen on usein turvallisempi vaihtoehto kuin koko yrityksen ostaminen, koska silloin yrityksen vanhat vastuut ja velat eivät siirry uudelle omistajalle.

 

Tapani Kaskela

Kirjoittaja on yritysneuvoja Uusyrityskeskus Ensimetrissä