Startupeja ja omistajanvaihdoksia

Suomessa perustetaan vuosittain noin 28 000 uutta yritystä. Tilastokeskus osoittaa, että näistä ensimmäisen viiden vuoden aikana lopettaa noin 54 prosenttia. Näin jäljelle jää 13 000 yritystä, jotka selviävät hengissä ensimmäisestä viidestä vuodestaan. Lopettavien joukkoon putoaa siten 15 000 yritystä. Selvää on, että kaikki ideat eivät kanna ja ainoastaan kokeilemalla sen asian saa selville.

Uusyrityskeskusten avustamana perustetaan yhteensä 8 000 yritystä vuosittain. Verkosto kertoo, että ensimmäisestä viidestä vuodesta selviää hengissä 80 prosenttia sen opastamana perustetuista yrityksistä. Näin elävien yritysten määrä on noin 6 500 yritystä ja vain 1 500 yritystä epäonnistuu.

Edellisistä seuraa, että omin päin perustetuista 20 000 yrityksestä 13 500 epäonnistuu. Toisin sanoen noin 2/3 näistä yrityksistä uupuu taipaleelle. Yritysten perustaminen ilman uusyritysten keskusten apuun turvautumista näyttää tuhoon tuomitulta. Näyttää siltä, että resursseja haaskataan eli turhaa työtä tehdään, jos tarjolla olevaa uusyrityskeskusten neuvontaa ja opastusta ei hyödynnetä.

Ensimmäisistä viidestä vuodestaan selvinneet yritykset tulevat aikanaan omistajanvaihdosten eteen. Toki voi myös olla niin, ja toivottavaa olisikin, että omistajanvaihdos olisi jo kertaalleen tai pariin tehty jo näiden ensimmäisten vuosien aikana. Näin menetellen yrittäjät voisivat erikoistua yritysten eri elinkaarien vaiheisiin: yksi on hyvä ideoija, toinen käynnistäjä ja kolmas kasvattaja ja niin edelleen. Erikoistumisessa olisi sekin etu, että yrittäjä ei kiintyisi ja leimautuisi liikaa yritykseensä vaan näkisi sen vain asiakastarpeiden tyydyttäjänä ja asiakasongelmien ratkaisijana.

Yrittäjän tulisikin nykyistä useammin pohtia valmiiksi sopivia omistajanvaihdosajankohtia yrittäjätaipaleellaan.

Tarkkoja lukuja omistajanvaihdosten vuosittaisista määristä ei ole käytettävissä. Eri toimijoiden konsensusarvio on, että niitä tehdään nyt noin 2 500 vuosittain. Pelkästään yrittäjien ikääntymisestä johtuen niitä tulisi tehdä tuplasti enemmän. Myös yritysmarkkinoiden uusiutumisen ja elinvoiman näkökulmasta omistajanvaihdoksia tulisi tehdä paljon nykyistä enemmän myös nuorempien yrittäjien keskuudessa.

Startup-hengen ja -innostuksen soisi leviävän omistajanvaihdoksiin nykyistä laajemmin. Startup-yrittäjäksi aikovalle toimivan yrityksen osto on myös kelpo reitti yrittäjyyteen.

Mitkä olivatkaan ne kolme hyvää syytä ostaa toimiva yritys?

 

Mika Haavisto

Mika Haavisto

Kirjoittaja on toiminut viimeiset viisi vuotta omistajanvaihdosten edistämishankkeiden vetäjänä Suomen Yrittäjissä. Nyt hän toimii Ov-foorumin sihteerinä ja ainoana päätoimisena hankkeen työntekijänä hankkeessa, joka on sen jäsenten yhteinen. Hankkeen kotiorganisaatio on Suomen Yrittäjät.