SeAMK metsästää parhaita eurooppalaisia omistajanvaihdosten edistämisen käytäntöjä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on parhaillaan toteuttamassa selvitystä, jossa kartoitetaan eri EU-maiden parhaita käytäntöjä omistajanvaihdosten edistämiseksi. Samalla kootaan tietoja eri maiden omistajanvaihdosten edistämisen rakenteista, palveluista ja säädösympäristöstä.

 

Kohti maailman parasta omistajanvaihdosten ekosysteemiä

Selvitystyössä hyödynnetään vuosien mittaan rakentuneita kansainvälisiä kumppanuuksia ja EU:n kehittämishankkeita, joista osassa SeAMK on itsekin ollut mukana. Esimerkiksi Euroopan komissio on antanut selvitystä varten oman omistajanvaihdosten asiantuntijaryhmänsä tiedot. Selvityksessä on mukana myös SMEunited, joka on yrittäjäjärjestöjen kansainvälinen yhteistyöorganisaatio ja jossa esimerkiksi Suomen Yrittäjät on jäsenenä. Selvityksen tuloksia hyödynnetään omistajanvaihdosmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja suomalaisen omistajanvaihdosten ekosysteemin kehittämiseksi maailman parhaaksi.

 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä

Selvitys on vielä meneillään, mutta jo nyt tuloksena on monipuolinen ja edustava joukko ehdotuksia hyviksi toimintatavoiksi pienten yritysten omistajanvaihdosten edistämisessä. Lukumääräisesti eniten esimerkkejä eri maista olemme saaneet erilaisista edistämisohjelmista ja ”yhden pysähdyksen kaupoista” (One-Stop-Shop). Seuraavaksi eniten hyviä käytäntöjä aineistosta löytyy verkkopalveluista (Online Platform) ja perheyritysten sukupolvenvaihdosten edistämisestä (Family Business Succession). Espanjan Kataloniassa toimii Reempresa- keskus, joka toimii one-stop-shop -idealla ja tarjoaa laajan verkoston sen tukemiseksi, että lopettamisuhan alla olevat yritykset löytäisivät uuden yrittäjän. Vuodesta 2010 toimineella keskuksella on näyttönä vaikuttavia lukuja: 3 000 kauppaa, 8 000 myyjää analysoitu ja 15 000 potentiaalista ostajaa kontaktoitu.

 

Belgialaisilla on oma kansallinen yritysten omistajanvaihdosviikko (Business Transfer Week). Lisäksi belgialaisella Vlerick Business Schoolilla on oma yritysten omistajanvaihdoskeskus (Center for Mergers, Acquisitions & Buyouts), joka palvelee opiskelijoita, yrityksen myyjiä ja ostajia sekä asiantuntijoita. Keskus tekee hyvää yhteistyötä yritysten omistajanvaihdoksia lähellä olevien merkittävien yritysten kuten esimerkiksi pankin ja tilintarkastusyhteisön kanssa. Suomesta muualle Eurooppaan hyvinä käytänteinä voidaan mainita esim. Valtakunnallinen omistajanvaihdosfoorumi, säännöllinen kolmen vuoden välein toteutettava omistajanvaihdosbarometri, vuotuinen omistajanvaihdoskonferenssi, alueelliset matalan kynnyksen omistajanvaihdosten neuvontapisteet sekä Finnveran omistajanvaihdosrahoitus.

 

Tavoitteena myös vahvistaa SeAMKin kansainvälistä omistajanvaihdostutkimusta

Kansainvälinen selvitys myös vahvistaa ja monipuolistaa SeAMKin kansainvälisiä yhteyksiä ja lisää mahdollisuuksia päästä mukaan kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. SeAMK on juuri hyväksytty eurooppalaisen omistajanvaihdosten edistämisjärjestön Transeon jäseneksi. Kansainvälisen yhteistyön kautta on mahdollisuus päästä tutustumaan muiden maiden parhaisiin käytäntöihin ja oivalluksiin. Sen jälkeen voidaan arvioida, miten näitä oivalluksia voisi hyödyntää suomalaisen kasvuyrittäjyyden ja omistajanvaihdosten edistämisessä.

 

Elina Varamäki, Juha Tall & Anmari Viljamaa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu