Omistajanvaihdosten pitää vahvistaa kotimaista omistajuutta

Olen iloinen siitä, että suomalaiset talous- ja poliittiset päättäjät ovat viimein ymmärtämässä, kuinka tärkeää kotimaiset omistajat ovat Suomen hyvinvoinnille.

Lyhyen ajan sisään kotimainen omistaminen on noussut sille kuuluvaan keskeiseen rooliin.

Ensin maaliskuussa Juha Sipilän johtama kotimaisen omistamisen työryhmä julkaisi raporttina ”Visio 2030: Kohti vastuullista ja osaavaa omistajayhteiskuntaa”. Huhtikuussa TEM esitteli luonnoksen kunnianhimoiseksi yrittäjyysstrategiaksi.

Molemmista nousee esille huoli siitä, että yrityksillä ei ole riittävästi osaavia omistajia.

 

Suomen Yrittäjien mukaan jopa 75 000 yrittäjällä on edessä yritystoiminnasta luopuminen seuraavan 10 vuoden aikana. EK:n selvitykset paljastavat, että omistajanvaihdos on ajankohtainen 13 500 työnantajayritykselle. Omistajanvaihdosfoorumin vuonna 2018 tekemän omistajanvaihdosbarometrin mukaan sukupolvenvaihdoksia ja yritysmyyntejä pitäisi tapahtua Suomessa noin 5 000 vuosittain. Eri arvioiden mukaan niitä tapahtuu kuitenkin noin 2 000–3 000 vuosittain.

 

Omistajanvaihdosten merkittävimmät vaikeudet liittyvät ostajan löytämiseen, arvonmääritykseen, rahoitukseen, verotukseen ja osaamisen siirtoon. Tutkimuksen mukaan naiset kokevat vaikeudet suurempina kuin miehet. Vaikeuksien ratkaisemiseksi yritysten tulisi olla kaiken aikaa siinä kunnossa, että omistajanvaihdos voidaan tehdä.

Omistajanvaihdoksessa on tärkeää varmistaa myös uusien yrittäjien menestysedellytykset, jotta yrityksissä kyetään toteuttamaan patoutuneet investointi-, kehittämis- ja kansainvälistymistarpeet, joilla luodaan kasvua ja uutta vientiä.

 

Omistajanvaihdokset, niin myynti kuin sukupolvenvaihdoskin, ovat yrityksille myös keino uudistua ja siksi niiden edistäminen on tärkeää toimintaympäristön kehittämisessä. Yrittäjien ikääntyminen on haaste, joka kasvaa vuosi vuodelta. Onnistuneilla omistajavaihdoksilla voidaan säilyttää työpaikkoja, mutta vaihdokset voivat olla yhä enenevissä määrin keino kasvaa kestävästi ja uudistua. Esimerkiksi Finnveran mukaan noin 30 prosenttia omistajanvaihdoksen tehneistä yrityksistä muuttuu kasvuyrityksiksi.

 

Näistä syistä omistajanvaihdosfoorumin tulee ottaa vastuu siitä, että kotimaisen omistamisen ohjelmassa mainitut omistajanvaihdoksia edistäviä toimia myös viedään käytäntöön. Tässä tärkeimpiä toimia:

  • Kehitetään ja vakinaistetaan kansallinen ja maakuntatason omistajanvaihdoksia edistävä palveluntarjonta. Turvataan palvelun jatkuva rahoitus. (TEM, ELY:t)
  • Kehitetään yritysten ja omistajanvaihdosten tilastointia tavalla, joka mahdollistaa omistajuuden ajantasaisen ja jatkuvan arvioinnin. (Tilastokeskus)
  • Käynnistetään omistajanvaihdosten edistämistä koskeva vaikuttavuusinvestointihanke. (TEM)
  • Perustetaan maakunnalliset omistajanvaihdosfoorumit niihin maakuntiin, joista ne puuttuvat. (Maakuntien liitot)

 

Omistajanvaihdosfoorumi on erinomainen foorumi, jossa on paljon osaamista näihin teemoihin. Hyödynnetään tämä osaaminen, jotta omistajanvaihdokset saavat uutta pohtia. Sitä tarvitaan takaamaan yritysten, niiden omistajien, työntekijöiden ja koko kansantalouden menestyminen.

 

Auli Hänninen

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja