Miten yrittäjäksi yrityskaupan kautta?

Omalla työurallani olen usein pohtinut onnistunutta omistajanvaihdosta yrityskaupoissa. Mitkä tekijät vievät yrityskaupat maaliin ja uuden yrittäjän menestykseen? Ja mitä on suunnittelussa otettava huomioon? Työskennellessäni kaupallisten aineiden opettajana ammattikorkeakoulussa tutustuin erilaisiin nuoriin – yrittäjiksi aikoviin, myynti- ja markkinointihenkisiin, kirjanpitäjäluonteisiin ja julkisen sektorin kapeaan ja turvattuun asemaan haluaviin. Näille eri luonteenpiirteen oppilaille oli suunniteltu omat linjansa. Oli yrittäjyyden, markkinoinnin, laskentatoimen ja julkishallinnon linjat. Aina opintojen ensimmäisen tunnin yhteydessä pyysin oppilaita esittäytymään ja kertomaan omat tavoitteensa opiskelujensa osalta. Sain kuulla selkeitä tavoitteita. ”Haluan oppia miten saan siskoni pois tulevasta yrityksestäni” ”Haluan oppia johtamaan yritystä ja ihmisiä” ”Haluan oppia yrityksen arvon määrittämisen” jne. Jne.

Mennessäni kerran yrittäjyyslinjan tunnille, minulla oli kertoa opiskelijoilleni yllätys. Kerroin, että olin matkallani törmännyt paikkakunnan parhaaseen kulta- ja kelloseppään, joka oli jo monta vuotta ollut eläkeiässä. Hän sanoi haluavansa luovuttaa yrityksensä edullisesti nuorelle yrittäjälle. Kysyin oppilailtani ketkä olisivat kiinnostuneita. —-Ei kukaan!! — Ihmettelin. — Eikö jokaisen yrittäjäksi aikovan pitäisi olla tosissaan kiinnostunut jokaisesta kaupan olevasta yrityksestä. He olivatkin siis kiinnostuneita vain jostakin tietystä ”seksikkäästä” toimialasta.

Nyt toimiessani yrityskummina tapaan paljon myös yrityskauppaa harkitsevia ja tekeviä yrittäjiä – sekä ostajia että myyjiä. Usein nämä yrityskaupat ovat tapauksia, joissa ostaja ja myyjä ovat samalta toimialalta. Usein ostaja on myös nuori, kokematon ja kyseistä toimialaa tuntematon.

Yksi tapaus tulee positiivisena mieleeni. Nuori opiskelija kääntyi puoleeni ja pyysi apua yrityksen arvon määrittelyssä. Hän oli neuvotellut yrityksen ostamisesta. Keskustelin hänen kanssaan ostettavan yrityksen arvosta ja kaupan toteuttamisesta. Hän teki alustavan ostosopimuksen ja aloitti yrityksessä yrittäjän oikeana kätenä tutustuakseen myyntikohteena olevaan yritykseen.. Muutaman kuukauden kuluttua tämä nuori ostajaehdokas ilmoitti peruuttavansa kaupan koska hänen ja vanhan yrittäjän kemiat eivät sopineetkaan yhteen. —- Muutaman kuukauden kuluttua sama opiskelijapoika otti taas minuun yhteyttä. Nyt hänellä oli kokonaan toisen toimialan yritys hankintalistalla. Keskustelimme yrityksen arvosta, kaupan rahoittamisesta ja myyjäyrittäjän persoonasta. Kauppa toteutui, poika valmistui opinnoistaan ja jatkaa nyt menestyksellisesti yrittäjänä. Hänelle yrityksen toimiala ei ollut merkittävä asia, vaan muut seikat kuten tunnusluvut, henkilökemiat, yrityskulttuuri jne.

Näiden kokemusteni kautta olen usein palannut tuohon kellonsepänliikkeeseen. Vaikka tuote, tässä tapauksessa menestyvä kellosepänliike oli hyvällä liikepaikalla, jolla oli uskollinen asiakaskunta ja lupaavat tulevaisuuden näkymät, niin ne eivät yksin riittäneet. Onnistunut yrityskauppa edellyttää usein myös niitä seikkoja, jotka eivät näy myyntiesitteessä. Yrittäjäksi ryhtyvällä on oltava yrittäjyyden palo ja halu kehittää ostamaansa yritystä, jonka lisäksi kemioiden on sovittava yhteen myyjän kanssa. Monta kertaa hyvät edellytykset voivat kaatua luottamuspulaan. Tämän johdosta olen kokenut, että yrityskummina olen voinut toimia sekä myyjän että ostajan tukena omistajanvaihdoksessa: tukien myyjää yrityksen myynnissä ja ostajaa uuden toiminnan käynnistämisessä. Ja sitä kautta on syntynyt monta kertaa paremmat edellytykset onnistuneelle yrityskaupalle.

 

Jarmo Helminen

Yrityskummi Turusta.

Jarmo on toiminut yrityskummina vuodesta 2012 alkaen ja tehnyt pitkän työuran valokuva-alan sarjayrittäjänä ja toimii edelleen perheyritys RajalaPron hallituksen puheenjohtajana.