Opas herättelee omistajanvaihdoksiin

Omistajanvaihdosta herätään usein yrityksissä ajattelemaan liian myöhään. Siksi toimivaan omistajanvaihdosten ekosysteemiin kuuluvat myös herättelytoimenpiteet, joilla eri toimijoiden tietoisuutta omistajanvaihdoksista kasvatetaan.

Tärkeimmät herättelyn kohderyhmät ovat yritysten potentiaaliset myyjät ja ostajat. Muutkin omistajanvaihdosten onnistumisen kannalta tärkeät tahot tarvitsevat herättelyä. Esimerkiksi tilitoimistoissa ja pankeissa työskentelevät neuvoja eivät välttämättä tiedosta omaa rooliaan ja merkitystään pienten yritysten yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten onnistumisen kannalta. Myös suuren yleisön tietoisuutta omistajanvaihdoksista halutaan lisätä. Herättelytoimilla tavoitellaan ilmapiiriä, jossa yrityksen myyminen on luonnollinen osa yrityksen elinkaarta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkijaryhmä on tehnyt vertailevaa tutkimusta viiden Euroopan maan omistajanvaihdosten ekosysteemeistä ja herättelytoimenpiteistä. Vertailututkimuksen pohjalta syntyi kansainvälisessä hankkeessa herättelyn ideaalimalli sekä käytännön opas, jossa kuvataan eri maissa testattuja herättelytoimenpiteitä.

Suomesta mukana ovat mm. Pöyrööt-sarjakuvat, joita täällä on käytetty herättelyssä. Sarjakuvien avulla on haluttu välittää keskeisiä tutkimuksen kautta syntyneitä havaintoja omistajanvaihdoksista. Etenkin arkoja aiheita on usein helpompi lähestyä huumorin keinoin.

BTAR-hankkeen tuottama englanninkielinen opas yritysten omistajanvaihdosten herättelytoimenpiteistä on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

 

Anmari Viljamaa

Anmari Viljamaa

Kirjoittaja on yliopettaja, VTM, KTT, ja koulutuspäällikkö (liiketalous) Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Hän on tutkinut omistajanvaihdoksia vuodesta 2010.