Omistajanvaihdoksilla vientiä – Löytyykö pk-yritysten isoille haasteille yhteinen ratkaisu

Yritysten jatkuvuus, kasvu ja kansainvälistyminen ovat pk-yrityskentän isoja haasteita, joihin sekä yritykset että asiantuntijatahot etsivät ratkaisuja. Kymmenet tuhannet pienet ja keskisuuret yritykset ovat lähivuosina omistajanvaihdoksen edessä. Uuden omistajan tiedetään usein nostavan yrityksen kasvupolulle. Lisäksi vielä pk-yritysten kansainvälistymiselle ja viennin kasvulle on asetettu kovia odotuksia. Voisivatko omistajanvaihdokset olla ratkaisu myös pk-yritysten viennin vauhdittamiseen?

Suomessa on paljon mikroyrityksiä ja pieniä pk-yrityksiä, joiden resurssit, osaaminen tai tuote- ja palveluvalikoima kaipaavat täydennystä vientikauppoja ajatellen.

− Yrityskaupalla voidaan hankkia osaamista, teknologiaa, resursseja tai täydentäviä valikoimaa, jolloin mahdollisuudet viennin käynnistämiselle ovat paremmat. Ulkomaiset ostajat voivat suosia suurempaa toimijaa toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Yhdessä toisen toimijan kanssa myyjäyritys voi tarjota asiakkaalle kokonaisvaltaisempaa palvelua, jolloin kilpailuetu on suurempi, sanoo rahoituspäällikkö Elisa Sipponen Finnverasta.

Yrityskauppa nopeuttaa pääsyä vientimarkkinoille ja voi helpottaa rahoituksen saantia

Suosittu tapa kansainvälistyä on ostaa liiketoiminta tai ostaa saman alan tai täydentävän liiketoiminta-alueen ulkomailla toimivan yrityksen osakekanta joko kokonaan tai osittain.

Täysin uuden yrityksen perustamiseen verrattuna yrityskauppaa puoltaa moni asia. Tärkeimpänä se, että markkinoilla jo toimivilla yrityksillä on valmiina asiakaskunta, verkostot ja henkilöstö.

− Valmiiksi toimiva yhtiö tunnetaan jo sidosryhmissä, ja toimittaja- sekä jakelusopimukset ovat valmiina. Myös kassavirta on usein yrityksillä jo valmiina, jolloin yritysosto ei välttämättä vaadi yhtä suuria panostuksia kuin tytäryhtiön perustaminen ja liiketoiminnan käynnistäminen, Sipponen sanoo.

Myös rahoituksen hankkiminen voi olla helpompaa, kun liiketoiminnasta on näyttöä. Kansainvälistymisessä ja viennissä rahoituksen riittävyys on keskeinen tekijä. Rahoitusta tarvitaan tuotteiden valmistukseen ja valmistuksen ajalle, mutta yhä useammin rahoitus voi olla osa kauppaneuvotteluja. Finnvera kannustaa myös pk-yrityksiä hyödyntämään rahoitusratkaisujen, kuten maksuajan tarjoamista ostajalle, mikä parantaa vientiyrityksen kilpailuasemaa.

Puhutaan viennistä omistajanvaihdosten yhteydessä

Omistajanvaihdoksista puhuttaessa mainitaan usein, että yrityskaupat luovat dynaamisempia ja uudistumiskykyisempiä yrityksiä. Tilastojen mukaan noin joka kolmas Finnveran rahoittamista, omistajaa vaihtaneista yrityksistä yltää yrityskaupan jälkeisinä vuosina yli 10 prosentin kasvuvauhtiin. Finnvera on vuosittain mukana noin tuhannen omistajanvaihdoksen rahoittamisessa, ja niihin liittyvän rahoituksen kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös tulevaisuudessa.

Omistajanvaihdokset voisivat näin olla ratkaisu myös pk-yritysten viennin vauhdittamiseen.

− Usein omistajanvaihdosten yhteydessä on keskitytty puhumaan kasvusta kotimaassa, mutta näkökulmaa voisi kääntää enemmän vientiin ja kansainväliseen kasvuhakuisuuteen. Yritysosto voi tarjota tilaisuuden markkina-alueen laajentamiseen myös muihin maihin, ja vientihakuinen yritys voi kurkottaa vientimarkkinoille ulottumalla lähellä omaa toimialaa oleville liiketoiminta-alueille. Myös osaamisen laajentaminen, resurssien lisääminen tai esimerkiksi sopimusten ja teknologian hankkiminen yrityskaupan keinoin voi toimia ponnahduslautana viennin käynnistämiselle ja kansainväliseen kasvuun, Sipponen sanoo.

Elisa Sipponen

Elisa Sipponen toimii Finnveran Etelä-Suomen-alueella rahoituspäällikkönä ja työskentelee omistajanvaihdosten parissa. Hän teki yrityskaupoista ja omistajanvaihdoksista pro gradu -tutkimuksensa Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon vuonna 2017 ja kävi läpi yli 1 600 omistajanvaihdosta. Keskeinen tutkimustulos oli, että yrityskauppa on tilastojen valossa paljon riskittömämpi vaihtoehto verrattuna uuden yrityksen perustamiseen.