Omistajanvaihdoksessa henkilöstö kunniaan

Omistajanvaihdos yrityksessä on aina sen henkilöstölle suuri muutos. Jokainen työntekijä kohtaa muutoksen omalla persoonallisella tavallaan, eikä muutoksen kohtaaminen ole aina yksinkertaista ja helppoa. On luonnollista, että muutos herättää ihmisen mielessä erilaisia ajatuksia ja tunteita. Tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan ja epävarmuuden tunteet tulevasta ovat yleisiä.

Muutos ja siihen liittyvä viestintä on suunniteltava henkilökuntaa ajatellen selkeällä, inhimillisellä ja ymmärrettävällä tavalla. Työntekijöille kannattaa osoittaa arvostusta ja luottamusta. Jos henkilöstö saa omistajanvaihdoksen myötä arvokkaita henkisen hyvinvoinnin huolehtimiskokemuksia, omistajanvaihdos voi kehittää henkilöstölle uutta asiantuntemusta, innostusta ja mielekkyyttä työn tekemiseen. Ostajan ja sitä kautta yrityksen uuden omistajan esimerkki myös oman hyvinvointinsa huolehtimisesta on tärkeä osa kohdehenkilöstön huomioonottamista.

Henkilöstölle olisi hyvä järjestää epävirallisten keskusteluhetkien rinnalla myös ulkopuolisen asiantuntijan toimesta toteutettuja valmennus- ja työnohjaustilaisuuksia, jossa he voivat jakaa kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Ne auttavat henkilöstöä etenemään asioissa ja huolehtivat osaltaan siitä, ettei muutoksessa työn perustehtävä katoa erilaisten huolien taakse heikentäen yrityksen laatua ja tulosta.

Henkilöstö siis kunniaan hyvää huolta heistä pitäen, yrittäjää itseään unohtamatta. Viime kädessähän loistavaa tulosta tuottavan yrityksen toiminta perustuu jokaisen siihen kuuluvan toimivaan yhteistoimintaan, joka voi hyvin toteutetun omistajanvaihdosprossin myötä saada entistä enemmän uusia mahdollisuuksia.

 

Jari Hautamäki

Kirjoittaja työskentelee yrityksessä Hautamäki Training Oy Kasvun- ja Uudistumisen asiantuntijana. Työssään hän tapaa henkilö-, yritys ja muita yhteisöasiakkaita. Hautamäki toimii myös Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien Omistajanvaihdosneuvonnan asiantuntijana. Hautamäki auttaa ja tukee erityisosaamisellaan omistajanvaihdoksen eri osapuolia käsittelemään muutoksissa esiintyviä henkisiä näkökulmia ja valmentaa etenemään mieltä helpottaviin ratkaisuihin silloinkin, kun muutokset jumittavat.