Luopujan valmistautuminen omistajanvaihdokseen

Omistajanvaihdokseen kuuluu luopumista ja irti päästämistä. Tunnekuohu voi olla melkoinen, ja se pitää hyväksyä osana prosessia. Hyvä suunnitelma aikatauluineen auttaa kohti päämäärää. Suunnitelman avulla voi työstää tunneasioita rinnakkain raha-asioiden kanssa, jotta olisi henkisesti valmiimpi vaihdokseen.

Omistajanvaihdoksessa nousee esille yrityksen tarina. Mikä on yrityksen tarina ja miten se syntyi? Miten tarina jatkuu? Tarinan avaaminen selittää arvoja ja asenteita, jotka vaikuttavat päätöksiin vaihdoksessa. Perheyhtiöön, jonka halutaan säilyvän suvussa, pätevät eri kriteerit kuin yhtiöön, joka myydään ulkopuoliselle mahdollisimman hyvällä hinnalla. Hyvä tarina kiinnostaa ostajaa ja tekee yrityksestä houkuttelevamman ostajan silmissä.

Minkälaista koulutusta, kokemusta, osaamista ja henkilökohtaisia ominaisuuksia jatkajalla tulisi olla? Sukupolvenvaihdoksessa jatkajaprofiilin laatiminen auttaa, jos potentiaalisia jatkajia on useita. Sen avulla on helpompi avata keskustelu jatkajien kanssa sekä perustella, minkälaisen jatkajan yritys tulevaisuudessa tarvitsee.

Yrittämisestä tulee helposti elämäntapa. Perhesuhteet, sosiaaliset verkostot ja oma hyvinvointi saattavat jäädä yrittämisen jalkoihin. Ihmissuhteet syntyvät ja kehittyvät vuorovaikutuksessa. Kun luopujalla on hyviä ihmissuhteita ja mielekästä tekemistä myös yrityselämän ulkopuolella, on yrityksestä irti päästäminen ja yrittäjyydestä luopuminen helpompaa.

Mistä unelmoit? Mitä haluat toteuttaa vaihdoksen jälkeen? Vaikka omistajanvaihdokseen liittyy luopumista ja irti päästämistä, voi luopuja tietoisesti pyrkiä aktiiviseen siirtäjärooliin. Siihen kuuluu olla rehellisesti ylpeä siitä, mitä on saanut aikaan, ja halu siirtää se eteenpäin!

Pelko loukata läheisiä ihmisiä voi olla suuri, ja puheeksi ottaminen voi tuntua vaikealle. Silloin vaarana on, että vaihdosprosessi pysähtyy tai epäonnistuu. Jos ajatukset ja tunteet alkavat painaa mieltä liikaa, hanki ulkopuolista keskusteluapua!

Huomioi valmistautumisessa

  • Laadi vaihdoksesta suunnitelma aikatauluineen.
  • Huolehdi, että sosiaaliset verkostosi ovat kunnossa.
  • Vaali ihmissuhteitasi.
  • Huolehdi omasta terveydestäsi.
  • Käy luottohenkilön kanssa läpi ajatuksiasi.

 

Riitta Korpela

Riitta Korpela toimii yrityksensä Viasensuksen kautta työyhteisöjen kehittäjänä ja valmentajana, työnohjaajana ja esimiessparraajana, kouluttajana sekä luennoitsijana. Hänen erityisosaamistaan ovat psykologiset ja tunnepuolen prosessit yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdostilanteissa, muutosjohtaminen sekä kriisi- ja konfliktitilanteet.