Yrittäjien Kimppa uusi vaihtoehto yrityksen myymiselle

Sixten Korkman kirjoitti Uuden Suomen blogissaan 25.10.2016: Yrittäjyys on ymmärretty väärin Suomessa. ”Yrittäjyys on liiketoimintaa, jossa eri toimintoja – teknologia, muotoilu, markkinointi, logistiikka – yhdistetään innovatiivisella tavalla.” Meillä osataan olla sorvin ääressä, mutta muut toiminnot ja tekemiset ajatellaan lähinnä kustannuksia kerryttäviksi tukitoiminnoiksi.

Yrityksensä myyntiä suunnittelevalla yrittäjällä on yleensä kaksi motiivia: joko yrityksestä luopuminen on tullut ajankohtaiseksi ikääntymisen takia tai oma riskinottokyky ja rahkeet kasvun jatkamiseksi loppuvat. Keinovalikoima osaamisen vahvistamiseksi on toistaiseksi rajoittunut yrityksen enemmistön myymiseen pääomasijoittajalle tai jollekin suuremmalle alan toimijalle.

Yrityksen myynti ei kuitenkaan palvele niitä yrittäjiä, joilla olisi tahtoa ja kyvykkyyttä kasvaa itsekin, mikäli pelivälineet olisivat kunnossa. Yrittäjien keskenään muodostama Kimppa on erilainen, yrittäjävetoinen vaihtoehto yrityksen myymisen sijaan. Kimpassa yhdistetään muutama toisiaan täydentävä yrittäjä ja heidän osaamisensa suuremmaksi konserniksi. Merkittävä enemmistö uuden yhtiön omistuksesta säilyy edelleen yrittäjillä itsellään, mutta kasvun veturiksi ja erotuomariksi mukaan osakkaaksi otetaan kyvykäs operatiivinen ryhmä. Tällainen ryhmä täydentää yrittäjien osaamista ja puuttuvia operatiivisia resursseja tarpeen mukaan esimerkiksi strategiaan, kasvun johtamiseen, myyntiin, yrityskauppoihin, talouteen ja haltuunottoon liittyvissä kysymyksissä.

Malli mahdollistaa yrittäjien riskin pienentämisen ja sen ajallisen hajauttamisen, koska kokonaisuuteen hankittavan lainarahoituksen avulla yrittäjät voivat tässä vaiheessa realisoida osan elämäntyöstään. On helpompi ottaa riskiä ja kasvaa, kun kaikki rahat eivät ole enää yrityksessä kiinni ja yhtiössä on mukana kaikki kasvuun tarvittava osaaminen.

Kokonaisuuden syntyminen edellyttää, että yrittäjät luottavat toisiinsa ja haluavat auttaa kaveria, haluavat rakentaa jotain suurempaa ja ovat valmiita työskentelemään kokonaisuuden hyväksi yhdessä muiden kanssa. Yrittäjien tulee luottaa operatiivisen ryhmän näkemykseen ja osaamiseen strategissa ja hallinnon kysymyksissä. Kimppa-malli mahdollistaa myös sen, että osa yrittäjistä voi luopua ja siirtyä syrjään, kun joukosta löytyy jatkajia.

Olemme kehittäneet tätä pk-yrittäjille soveltuvaa kasvumallia lähes kaksi vuotta. Ensimmäinen konseptin mukainen kokonaisuus toteutettiin heinäkuussa. Uuden paloturvallisuusalan konsernin Paloff Group Oy:n muodostavat suunnittelutoimistot Novecom Oy ja Hewal Oy yhdistettynä tuotannollisiin yhtiöihin JH-Sprinkleriurakointi Oy ja JH-Sprinklerihuolto Oy. Emoyhtiöön hankitun rahoituksen avulla yrittäjille jäi verojen ja takaisinsijoituksen jälkeen osakekaupassa käteen n. 40 prosenttia kauppahinnasta, ja he omistavat edelleen 88 prosenttia konsernista. Aronia Group Oy:n kehittämisvastuu toteutuu 12 prosentin omistuksella. Mallin ainutlaatuisuus piilee siinä, että kasvutavoitteissa onnistuessaan yrittäjät saavat pitää itsellään valtaosan myös tulevasta arvonnoususta!

Uskomme että kyvykkyyksiä yhdistämällä saamme Suomeen vahvempia ja kilpailukykyisempiä yrittäjävetoisia kasvualustoja, ja näin ollen yrittäjille mahdollisuuden kasvaa p-sektorista k-sektoriin. Erityisesti Finnveran Kasvulaina-ohjelma on loistava työväline tällaisten Kimppojen rakentamiseksi.

 

Kaisa Arovaara

Kirjoittaja on talouden moniosaaja Aronia Group Oy:ssä. Hän vastaa yrittäjien Kimppojen haltuunotosta ja operatiivisesta johtamisesta.