Mitä järkeä on omistajanvaihdosten edistämisessä?

Yrityksen onnistunut omistajanvaihdos estää osaamisen ja omaisuuden haaskaamisen. Tästä hyötyy moni eikä kukaan häviä.

Lisää kasvu- ja vientiyrityksiä

Omistajanvaihdokset liitettiin aikaisemmin yrittäjien ikääntymiseen. Tähän ne toki yhä liittyvätkin, mutta varsinkin viime aikoina omistajanvaihdokset nähdään myös yritysten kasvun ja kansainvälistymisen välineenä

Suomessa Omistajanvaihdosbarometri 2018 -tutkimuksen mukaan 55-vuotta täyttävistä yrittäjistä 50 000 uskoo ja toivoo omistajanvaihdoksen tapahtuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Näistä yrityksistä elantonsa saa yli 200 000 henkilöä. Juuri tällä hetkellä omistajanvaihdoksen kynnyksellä on noin 15 000 työnantajayritystä. Niissä asiakkaidensa tarpeita tyydyttää tai heidän ongelmiaan ratkaisee noin 80 000 työntekijää.

Yritysten kansainvälistyminen ja kasvuhakuisuus ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Kansainvälisistä pk-yrityksistä 23 prosenttia ilmoitti olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia, kun vastaava osuus kaikista yrityksistä oli noin 10 prosenttia. Näin kertoo TEM analyysi 82/2017.

Lisää työpaikkoja

Startup -yritys synnyttää tyypillisesti yhden työpaikan. Alkavista yrityksistä yli puolessa toiminta loppuu ennen kuin viisi vuotta on kulunut. Kuitenkin joka viides startup-yritys pääsee miljoonan euron liikevaihtoon tässä samassa ajassa. Uusia yrityksiä ja erityisesti uusia ideoita tarvitaan, mutta uusia ideoita voi alkava yrittäjä toteuttaa ostamalla toiminnassa olevan yrityksen. Omistajaa vaihtavista yrityksistä on viiden vuoden kuluttua toiminnassa yhä yli 80 %. Omistajanvaihdos säilyttää keskimäärin neljä työpaikkaa välittömästi ja tarjoaa kasvulle startupia nopeamman polun. Omistajanvaihdosten tukeminen onkin siten erinomaista yritysten kasvupolitiikkaa.

Alueet säilyttävät elinvoimansa

Omistajanvaihdosten edistäminen on sitä tärkeämpää mitä pienemmästä ja mitä etäämmällä olevasta yrityksestä on kyse. Alueiden elinvoiman ja houkuttelevuuden kannalta monipuolisella ja vireällä yritystoiminnalla on suuri merkitys. Yritykset ovat asiakkaitaan varten. Asiakastarpeet eivät poistu, vaikka niiden tyydyttäjä kentältä poistuisikin. Tarpeet tyydytetään jollakin tavalla joka tapauksessa. Käy niin, että asiakkaat ja asukkaat poistuvat, palveluita tarjoavien luo. Yritystoiminnan kuihtuminen alueella aiheuttaa kierteen, jota on vaikea oikaista: palvelutarjonta heikkenee, asukasluku vähenee, verotulot vähenevät, alue menettää vetovoimansa, palvelutarjonta heikkenee, asukasluku vähenee yhä ja niin edelleen.

Yritykset uudistuvat

Niissä yrityksissä, joissa omistajanvaihdos viivästyy, yrityksen kasvu ja kehittyminen hidastuu tai loppuu kokonaan.

Uusi omistaja, uusi yrittäjä merkitsee aina yritykselle uutta alkua ja usein kasvun käynnistymistä. Finnveran mukaan omistajaa vaihtavista yrityksistä noin 30 % muuttuu kasvuyrityksiksi eli niiden henkilöstö tai liikevaihto kasvaa yli 10 % vuodessa kolmen vuoden aikana.

Parasta omistajanvaihdokseen valmistautumista on, että yritys on kaiken aikaa hyvässä kunnossa: se on kannattava, sillä on asiakastarpeisiin osuvat ratkaisut, tyytyväiset asiakkaat ja osaava innostunut henkilöstä. Vielä kun yrittäjän osaaminen on siirretty yrityksen osaamiseksi, on yritys valmis omistajanvaihdokseen milloin vain.

Omistaja saa palkkansa ja hyvän mielen

Onnistuneessa omistajanvaihdoksessa omistaja saa palkan työstään. Raha on tärkeää, mutta usea yrityksestään omistajanvaihdoksen kautta luopunut kertoo tätäkin tärkeämmäksi syyksi sen, että näin on saatu varmuus siitä, että elämäntyö yrittäjänä ei ole valunut hukkaan vaan sillä on ollut merkitys. Yritys jatkaa elämäänsä ja sitä mukava ylpeänä seurata.

Suomi menestyy

Erinomaisesti hoidetuilla omistajanvaihdoksilla alueet ja sen yritykset saavuttavat kilpailuedun. Alueeksi voidaan ymmärtää kylä, kaupunki, maakunta tai jopa Suomi.

Omistajanvaihdosten edistämisessä näyttäisi olevan paljon järkeä.

 

 

Mika Haavisto

Kirjoittaja on toiminut viimeiset kuusi vuotta omistajanvaihdosten edistämishankkeiden vetäjänä Suomen Yrittäjissä.

Hän on kohdannut lukuisan joukon alan toimijoita: yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia, alan tutkijoita, henkilöstöä kehittämisyhtiöistä, uusyrityskeskuksista, ELY-keskuksista ja yrittäjäjärjestöistä. Hän on tavannut ra-hoittajien edustajia ja markkinaehtoisia alan asiantuntijoita.