Mistä niitä hyviä kohteita ostajille löytyy?

Jos unohdetaan perheen sisällä tapahtuvat sukupolvenvaihdokset, niin Yrityspörssi on paras ja valtakunnassa tunnetuin kauppapaikka löytää myytäviä yrityksiä. Myynti-ilmoitusten määrä on ollut kasvussa, koska esim. yritysvälittäjät käyttävät Yrityspörssiä aiempaa enemmän.

Markkinoille tarvitaan kuitenkin lisää myytäviä yrityksiä, jotta ostajat pääsisivät tutkimaan toimialan sisältä useampia kohteita. Tähän haasteeseen Lapin Yrittäjät ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät vastasivat avaamalla yhteisen kauppapaikan toukokuussa, Pohjois-Suomen Yrityspörssin. Näin saadaan Pohjois-Suomeen vireyttä omistajanvaihdosteeman ympärille. Vastaavia alueellisia pörssejä on ollut käytössä hyvällä menestyksellä muissa maakunnissa jo useamman vuoden.

Ennen ilmoituksen jättämistä kannattaa keskustella arvonmäärityksestä ja mahdollisesta yritysjärjestelystä asiantuntijan kanssa. Apua asiantuntijan valinnassa saa mm. paikalliselta yrittäjäjärjestöltä tai elinkeinotoimesta. Pohjois-Suomen Yrityspörssissä on ilmoitusten lisäksi paikallisten asiantuntijoiden, rahoittajien ja yritysvälittäjien yhteystietoja. Lisäksi pörssissä markkinoidaan yrityskauppatilaisuuksia ja kerrotaan ajankohtaisista asioista, kuten rahoitus, verotus ja onnistuneet kaupat.

Restartup: uusi omistaja, uusi alku

Tutkimusten mukaan 70 prosenttia ostajista kasvattaa yritystään ja yli 80 prosenttia omistajanvaihdoksista on vähintään onnistuneita. Eri toimijat, kuten yritysvälittäjät, asiantuntijat, Finnvera, pankit ja joukkorahoitustoimijat ovat kehittäneet omistajanvaihdosten ympärille palvelujaan. Voidaankin puhua startup-yrittäjyyden rinnalla syntyneestä restartup-ilmiöstä, jossa katseet kääntyvät uuteen omistajaan ja yrityksen uuteen alkuun.

Yrityskaupat on nopein tapa hankkia jo olemassa olevaan yritykseen osaamista ja uusia asiakkaita sekä kasvattaa liikevaihtoa. Oululainen Pasi Kinnunen on vuosien 2013–2016 aikana tehnyt kolmella onnistuneella yrityskaupalla taloushallinto-, koulutus- ja kehittämispalveluita tuottavasta Esmo Yhtiöstä kasvuyrityksen. Pelkällä orgaanisella kasvulla yhtiö ei olisi näin nopeasti kasvanut. Kinnunen korostaa onnistumistensa tueksi mm. asiantuntijoiden käyttämistä, hyvää hallitustyöskentelyä ja täsmällisen liiketoimintasuunnitelman tekemistä.

 

Tommi Sirviö

Kirjoittaja toimii Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kehityspäällikkönä ja on tukena yrittäjille, kun yrityskauppa on mielessä.