Maaseutuyritysten omistajanvaihdokset onnistuvat

Omistajanvaihdosten asiantuntijoiden on hyvä tuoda esiin yrityksen myyntiä yhtenä exit-vaihtoehtona jo yritystoimintaa aloitettaessa. Näkymä liiketoiminnan jatkumiseen lisää pitkäjänteisyyttä yrityksen kehittämisessä vielä oman yrittäjäuran viimeisinä vuosina.

Meidän asiantuntijoiden on syytä viestiä nykyisille yrittäjille, että liiketoimintaa on tärkeää kehittää myös omistajanvaihdosneuvottelujen aikana. Neuvottelujen kestoa on vaikea arvioida etukäteen, mutta usein ne kestävät noin vuoden. Vuosi on pitkä aika laiminlyödä kehittämistoimet jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Omistajanvaihdosten tutkimus ja kokemus niiden toteuttamisesta tuovat jatkuvasti esiin sekä taloudellisten että ei-taloudellisten asioiden merkitystä omistajanvaihdoksissa. Onnistuneeseen lopputulokseen on vaikea päästä, jos huolehditaan vain osasta tärkeitä asioita. Taloudellisten kysymysten mestareiden tulisi luoda yhteistyösuhteita omistajanvaihdosten ei-taloudellisten teemojen asiantuntijoihin ja huolehtia, että tätä osaamista hyödynnetään riittävästi omistajanvaihdosneuvotteluissa.

Maatilojen omistajanvaihdoksissa asiantuntijoilla on vahvempi rooli kuin muiden yritysten omistajanvaihdoksissa. Selvityksen mukaan maatilojen omistajanvaihdokset ovat onnistuneempia kuin muiden maaseudun muiden yritysten omistajanvaihdokset. Selvityksen kohteena oli 12 omistajanvaihdosta, joista peräti yhdeksän oli sukupolvenvaihdoksia. Tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa: onnistunutta omistajavaihdosta tavoittelevan yrittäjän kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä asiantuntijaan.

 

Kirjoitus perustuu Omistajanvaihdoksen johtaminen maaseutuyrityksissä -nimiseen selvitykseen, joka toteutettiin osana Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittamaa Pienten maaseutuyritysten omistajanvaihdoksilla kasvua ja hyvinvointia -hanketta.

 

Juha Tall

Juha Tall

Kirjoittaja on valittu vuoden 2015 omistajanvaihdosasiantuntijaksi.