Kehitysyhtiöt koronakriisissä yrittäjän tukena

Kaupunkien ja kuntien omistamat kehitysyhtiöt ovat vapaaehtoisesti perustettuja organisaatioita, kehittämisen kehtoja, jotka palvelevat moninaisesti alueen elinvoimaa.

Koronakriisin aikana kehitysyhtiön rooli yritysten lähipalveluna on korostunut. Yrityksillä on akuutti tarve keskustella vaihtoehdoista mm. toiminnan sopeutukseen, rahoitukseen, asiakas-/ toimittajayhteyksiin ja työttömyysturvaan liittyen kuten myös omasta jaksamisesta ja työkyvyn ylläpitämisestä. Samalla yritysten tulee pohtia mahdollisuuksia mukauttaa liiketoimintaansa esim. digitalisaatiota tai etäpalveluja hyödyntäen. Kaikissa näissä kehitysyhtiön neuvojat ovat käytettävissä ja kehitysyhtiöt ovat erityisellä intensiteetillä tiedottaneet neuvontapalveluistaan, jotta mahdollisimman moni yrittäjä ne löytää.

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Uusyrityskeskukset SUK ja Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ovat myös yhdistäneet voimiaan nyt tarvittavaan akuuttiin neuvontaan. Kehitysyhtiöiden, kuntien ja uusyrityskeskusten neuvontapalvelujen valtakunnalliset yhteystiedot on koottu yhteen ja toimitettu kansallisten yrityspalvelujen käyttöön, jotta myös ne voisivat ohjata yrittäjiä oman alueen neuvontaan https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/usein-kysytyt-kysymykset-ja-neuvonta/alueellinen-neuvonta/alueesi-korona-apu-623428#. Samoin ryhmä järjestää ajankohtaiswebinaareja neuvojille ja tuottaa materiaalia koronaneuvonnan tueksi sekä vie viestiä yritysten tilanteesta kansalliseen päätöksentekoon.

Juuri nyt omistajanvaihdokset eivät ole päällimmäisenä yritysten agendalla, mutta suuri määrä yhteydenottoja kehitysyhtiöihin tuo niiden tietoon myös muuta kuin akuuttiin kriisiin liittyvää. Kehitysyhtiöiden neuvojat tutustuvat uusiin yrittäjiin ja yritysten tilanteeseen taas laajemmin, jolloin myös OV-kysymyksiin liittyvää tulee esiin ja niihin voidaan palata myös myöhemmin.

Korona ei muuta sitä, että yritysten omistajanvaihdoksissa ja niiden edistämisessä on suuri potentiaali kasvulle. Uudet omistajat tuovat kannattavaankin yritykseen uusia ideoita ja toimintatapoja, joten omistajanvaihdosten edistäminen on tehokasta kasvu- ja innovaatiopolitiikkaa jolle koronan jälkeisellä rakennusajalla on kysyntää.

SEKES – verkosto

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n 53 jäsenyhtiötä ja niiden noin 700 yrityskehityksen ammattilaista ovat kattavin yrityskehitystyötä tekevä verkosto Suomessa. SEKES-yhtiöt työskentelivät 2019 syvemmin noin 30 000 yrityksen kanssa ja kontakteja oli kaikkiaan vajaa 100 000.


Jaakko Helenius

Toiminnanjohtaja,
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry