Jannen suuret saappaat

Maatilayritysten omistajavaihdosten vähäiseen lukumäärään viime vuosina on herätty. Samalla onkin alettu yhdessä pohtimaan sitä kaikkea, mikä omistajavaihdoksessa oikeasti siirtyy maatilayrityksen mukana. Maatilayritys ei ole koskaan tuottanut ”vain ” ruoantuotantoa, vaan rinnalla kulkee perushyödykkeiden saatavuuden ja ekosysteemipalveluiden ohella liuta vaikeammin määriteltäviä, mutta kokonaisturvallisuuden kannalta keskeisiä asioita. On jo onneksi vuosia siitä, kun huoltovarmuus lakkasi olemasta vähätelty tai nolo ja vanhempien sukupolvien asia. Yhä kasvava osa kuluttajista ja päättäjistä näkee kotimaisen logistiikan, kaupan, jatkojalostuksen ja tuotannon tuoman vakauden merkityksen.

Mitä kaikkea Jannen varaan on laskettu?

Perheessäni olevan maatilan peltoja viljelee Vuokraviljelijä Janne. Janne on osa sitä tuotantoketjua, jonka miellämme kyllä tuovan alueellista hyvinvointia, ostavan ja tuottavan palveluita paikallisesti ja pitävän silmällä harvemmin asuttua kolkkaa maastamme. Satunnaisesti pohdin sitä kaikkea, mitä meidän kylällämme on Jannen varaan laskettu. Janne tarkastaa siltarumpuja, auttaa ikääntyviä naapureitaan valittamaan raskaiden koneiden tekemistä tievaurioista ja toimii aktiivisesti vesiosuuskunnassamme. Kun oma tie käy kaupunkiautoilla kulkukelvottomasti, soitetaan Jannelle. Kun kylältä menee sähköt ja huomaat että etäpalaveri lähestyy uhkaavasti ja kas kuinka et (taaskaan) ole ladannut tietokoneen akkua – mitäs tehdään, no soitetaan tietenkin Jannelle. Jos sinne voisi hetkeksi tulla kyläilemään. Jannella on aggregaatti, traktori ja roppakaupalla käytännön osaamista sellaisiin asioihin, joita maaseudun ikääntyvä väestö ei pysty tai me kaupungistuneet toimistorotat emme osaa itse tehdä. Janne hoitaa vapaapalokuntaa, lasten urheiluseuran treenejä ja siinä ohessa viljelee mm. ne meidän pellot ja vihjaisee fiksusti, kun ”tarttis muuten tehrä jotain noille teidän pihakoivuille, jotka on tossa sähkölinjan päällä..”

Jannen omistajanvaihdoksen onnistuminen ratkaisee, miten kylällä pärjätään

Janne on yrittäjä ja meidän kylämme epävirallinen, mutta tunnustettu ja rakastettu yhteisömanageri. Samalla kun Janne ajelee kylällä hoitaen peltoja, hän myös pitää silmällä pääosin kesäasukkaista koostuvan yhteisömme kiinteistöjä. Aikanaan tulee Jannen vuoro luopua omasta yrityksestään. Jannen maatilayrityksen omistajavaihdoksen onnistuminen ratkaisee merkittävällä tavalla sitä, miten kylällämme pärjätään ja laajemmin muut maaseudun Jannet ja Sarit sitä, miten hyvin Suomessa kokonaisuusturvallisuus toteutuu.

Olemme omistajanvaihdosfoorumissa omistajanvaihdoskulttuurin vartioina

Omistajavaihdosten edistäjinä ja prosessien laadun varmistajina olemme omistajavaihdosfoorumissa myös omistajanvaihdoskulttuurin vartioina. Yksikin kauppahintaan ja liikevaihtotarkasteluun pelkistetty onnistunut omistajavaihdoksen määrittely vähättelee yrittäjän elämäntyön merkitystä. Yrittäjää meidän pitää olla valmistelemassa omistajavaihdokseen jo vuosia ennen tilakauppoja – ja varmistella samalla sitä, että Jannen jatkaja paitsi löytyy – hän myös pääsee määrittelemään itsensä näköistä yrittäjyyttä ja roolia yhteisössämme. Jannen saappaat ovat isot ja sellaisinaan tuskin kenenkään jalkaan mukavasti istuvat.

On meidän kollektiivinen tehtävämme huolehtia, että vaikeatkin keskustelut käydään

On meistä jokaisen vastuulla varmistaa, että prosessi luo luopujan, yrittäjäperheen ja yrittäjän hyvinvointia. Omistajavaihdos määrittää yrittäjän elämää pitkälle – maatilayrittäjänä usein jopa loppuelämän ajan. Siksi on meidän kollektiivinen tehtävämme huolehtia, että vaikeatkin keskustelut käydään. Että tarjoamme ja etsimme vaihtoehtoja ja joskus myös vedämme tulpan pois suunnitelmilta. Ja joskus meidän pitää itsekin tunnistaa ja tunnustaa se kohta, johon on hyvä hakea apua toiselta asiantuntijalta.

On meistä jokaisen vastuulla luoda omistajavaihdoksesta prosessi, jossa omistajuus on aidosti yrittäjällä itsellään, että emme yritä omistaa yrittäjän ongelmia tai tarjota vain omasta asiantuntijuudestamme käsin ratkaisuja. Ja ennen kaikkea – nähdä merkittävä yhteiskunnallinen roolimme puhumattomuuden kulttuurin murtajina. Käydä pelotta, arkisesti ja muiden asiantuntijoiden tukemina availemassa keskustelullisia ”Pandoran lippaita”.

Voimia, rohkeutta ja sydämen sivistystä matkaan. Sinua omistajavaihdoskulttuurin kehittäjänä tarvitaan.

Yhteystiedot
meri.remes@mtk.fi
+358 40 532 9636
Kirjoittaja

Meri Remes

asiantuntija, maaseutunuoret

Organisaatio
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkunnan ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen. Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n jäseninä oli vuoden lopussa 14 maataloustuottajain liittoa, 52 metsänhoitoyhdistystä, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ProAgria Keskusten Liitto, Suomen Yhteismetsät ry ja Suomen Hippos ry. MTK-liittojen jäseninä oli 309 MTK-yhdistystä sekä yhteisöjäseninä osuuskuntia ja eri tuotantosuuntia edustavia kerhoja. MTK-yhdistyksiin kuului vuoden 2022 lopussa 100 707 jäsentä ja 38 810 jäsentilaa. Jäsenten määrä metsänhoitoyhdistyksissä oli 174 883. Yli 6 000 jäsentä on jäsenenä kahdessa tai useammassa metsänhoitoyhdistyksessä. Ruotsinkielisillä alueilla toimii sisarjärjestö SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, jolla on tuottajajäseniä noin 10 600 ja metsänomistajajäseniä noin 19 000.