Hallitustyö kuntoon ja kasvupolulle

Mitä omistaja haluaa yritykseltään viiden tai kymmenen vuoden päästä? Tähän kysymykseen vastaaminen on erittäin tärkeää aloitettaessa hallitustyön kehittämismatkaa.

Lisäksi on mietittävä näitä: Mikä on omistajastrategian tavoite vai onko sitä vielä olemassakaan? Halutaanko kasvaa? Kuka yritystä jatkaa ja minkälaisia tavoitteita kohti yritystä rakennetaan – vai pidetäänkö sitä vain hengissä?

Yrittäjä on liiketoimintapäätöstensä ja yrityksen suunnan kanssa monesti hyvin yksin. Toimivan ja aktiivisen hallitustyön avulla omistaja voi kuitenkin hankkia tukea ja osaajia ympärilleen. Heidän avullaan elämä helpottuu, ja yritys voi saada kokonaan uuden elämän.

Pk-yritysten hallitustoiminnan kehittämiseen tähtääville Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kursseille on vuodesta 2005 lähtien osallistunut Suomessa jo yli 15 700 henkilöä. Yhä useampi suorittaa kurssin ja kehittyy hallitustyöntekijänä tai kehittää yrityksensä liiketoimintaa kurssin oppien avulla.

Osallistujien ydinjoukkoa ovat perinteisesti hallitusten jäsenet, yrittäjät, omistajat, toimitusjohtajat, rahoittajat sekä kuntaomisteisten yhtiöiden hallitusjäsenet. Kurssi on rakennettu tukemaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä, ja se soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen.

Kurssi rohkaisee yrittäjiä ottamaan ammattimaisesti hallitustyötä tekeviä ja yritykseen nähden riippumattomia hallitusjäseniä. He voivat antaa osaamista, jota yhtiöstä ei ole saatavissa omasta takaa ja tuovat mukanaan diversiteettiä eli sukupuoleen, ikään, ja kansalaisuuteen liittyvää erilaisuutta. Tästä on hyötyä erilaisten näkökulmien avaamisessa asioihin. Monimuotoisuus hallituskokoonpanoissa on rikkaus!

Uskaltaako hallituskoulutuspolulle astua? Kyllä uskaltaa, sillä HHJ-kursseilla ote on käytännönläheinen ja mukana on paljon yritysesimerkkejä. Lähestymistapa sopii hyvin esimerkiksi yksityis- ja perheyrittäjille, jotka tekevät itsekin töitä kädet savessa. HHJ:ssa ei turhia kikkailla, vaan osallistumiskynnys pidetään matalana ja sisältö hyötyjä tarjoavana.

Ohjelmassa on muun muassa ryhmätyöpäivä, jolloin kurssilaisista koostuva ”advisory board” pohtii jonkin kurssille osallistuvan yrityksen tulevaisuuden suuntaa ja kehittämiskohteita. Moni yrittäjä on sanonut, että näistä ulkopuolisista näkemyksistä oli suuresti hyötyä. Tällaisen kokeilun jälkeen kynnys hallituksen muodostamiselle, kokoonpanon muutokselle tai ulkopuolisen avun vastaanottamiselle saattaa madaltua merkittävästi.

HHJ on kasvanut kokonaiseksi pk-yritysten hallitustyön kehittämisohjelmaksi. HHJ-kurssin lisäksi valikoimassa on hallitustyöosaamista kehittävä ja mittaava HHJ-tutkinto, HHJ-puheenjohtajakurssi sekä uusi HHJ Pro -ohjelma.

HHJ-puheenjohtajakurssilla syvennytään erityisesti puheenjohtajan rooliin, mikä onkin yrityksen kasvupolulla tärkeä linkki omistajien ja hallituksen välisessä vuorovaikutuksessa sekä toimitusjohtajan tukijana. Kasvupolulla kiivetään harppaus eteenpäin, kun hallituksen osaamista ja tehokkaita työtapoja osataan hyödyntää ja hallituksessa tähdätään yrityksen tulevaisuuden varmistamiseen.

Perheyritysten liiton kanssa järjestettävillä HHJ-kursseilla ja puheenjohtajakursseilla näkökulma on perheomisteisten yritysten hallitustyöskentelyssä. Ne soveltuvat mainiosti yrityksiin, joissa on käsillä vaikkapa sukupolvenvaihdos.

Koulutuspolun huipulla tuikkiva HHJ Pro on yritystoiminnan eri osa-alueita monipuolisesti kehittävä kokonaisuus ja Suomen laajin hallitustyön koulutusohjelma omistajille, hallitustyötä tekeville ja toimitusjohtajille, jotka haluavat nousta seuraavalle portaalle tulevaisuuden hallitustekijänä. Ohjelmassa käsitellään muun muassa hallituksen kriisitilanteita, omistajayhteistyötä, tulevaisuuden ennakointia, systemaattista strategiaohjausta, kasvun mahdollistamista, toimitusjohtajayhteistyötä ja kestävää liiketoimintaa hallituksen näkökulmasta.

Kiipeä omalle hallituskoulutuspolullesi tai valitse ympärillesi osaajia sen varrelta!

Yhteystiedot
minni.rimpioja@tampereenkauppakamari.fi
044 281 8924
Kirjoittaja

Minni Rimpioja

Palvelupäällikkö

Organisaatio
Tampereen kauppakamari
Minni Rimpioja, palvelupäällikkö, Tampereen kauppakamari Toimin Tampereen kauppakamarissa HHJ-koulutusten valtakunnallisen markkinoinnin ja koulutuskokonaisuuden kehittämisen parissa. Lisäksi toimitan ja tuotan HHJ:n podcastia, HHJ BoardCastia. HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) on Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n yhdessä kehittämä valtakunnallinen pk-yritysten hallitustyön kehittämisohjelma, jossa ovat mukana kaikki Suomen kauppakamarit. HHJ tukee pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä, innostaa kehittämään hallitustyöskentelyä sekä tarjoaa ideoita toimintatapojen uudistamiseen. HHJ-kurssin on suorittanut jo yli 15 700 henkilöä. Lue lisää https://hhj.fi/