Hyviä uutisia! Omistajaa vaihtavat yritykset ovat siirtymässä taitaviin käsiin.

Kesän 2019 aikana teimme Omistajanvaihdosfoorumin tilauksesta selvityksen yritystoiminnan jatkajista. Selvityksestä nousee esiin monta mietityttävää seikkaa. Keskeisimpänä tutkimustuloksena esiin nousi yritystoiminnan jatkajien kokemuspohja; jatkajat ovat kokeneita, pitkän linjan yrittäjiä. Heillä on ennestään ainakin yksi yritys sekä aiempaa kokemusta yrityskaupoista. He ovat toimineet lähinnä kotimarkkinoilla eikä kansainvälistyminen ole jatkossakaan heidän tavoitteissaan kovin korkealla. Jatkajia motivoivat klassiset yrittäjien motiivit: osaamisen hyödyntäminen, liiketoimintamahdollisuus ja itsensä toteuttaminen. Nämä henkilökohtaiset vaikuttimet ohjaavat heidän tapaansa etsiä ostokohteita ja asettaa näille tavoitteita. Myös yrityskohteen valinta noudattaa yllätyksetöntä linjaa – jatkajat hakevat kannattavaa ja kasvavaa yritystä tutulta toimialalta.

Vastaajajoukkomme perusteella vaikuttaisi siis siltä, että suuri osa jatkajista on jo valmiiksi yrittäjiä. Omistajanvaihdos näyttääkin olevan heille yritystoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen keino. Tämä merkitsee myös sitä, että ainakin osin odotukset omistajanvaihdosten positiivisesta vaikutuksesta yrittäjäkentän ja yritysten uudistumiskykyyn saattavat olla harhaisia. Koska luopujat ja jatkajat muistuttavat toisiaan monessa suhteessa, yrittäjäkentän uusiutuminen ei tapahdu omistajanvaihdosprosessien kautta kovin tehokkaasti vaan pikemminkin havaittava yrittäjyystoiminta on vakiintuneen yrittäjäjoukon aikaansaannoksia. Toisaalta, suurella osalla jatkajista on jo kokemusta omistusjärjestelyistä ja yritysten omistamisesta, joten hankittu osaaminen säilyy yritysten käytössä. Jatkajien vähäinen kiinnostus kansainvälisiä toimintoja kohtaa johtanee kuitenkin siihen, että omistajanvaihdosten myötä ei ole odotettavissa suuria muutoksia suomalaisten yritysten kansainvälistymiseen.

Tutkimuksemme perusteella ehdotamme mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • Nuorten kiinnostus aloittaa yrittäjänä omistuksenvaihdoksen kautta näyttää melko vähäiseltä. Nuorille tulisikin tarjota lisää tietoa omistajanvaihdosten tarjoamista mahdollisuuksista. Nuorten yrittäjyysboomi ei näy yritysten ostajissa juurikaan – eikö omistajanvaihdoksen pitäisi olla myös varteenotettava tapa aloittaa yrittäjänä?
  • Jotta omistajanvaihdosten tuki voisi osua paremmin kohteeseensa, erilaiset jatkajaryhmät tulisi tunnistaa aiempaa huolellisemmin. Näyttää siltä, että suurin osa jatkajista osaa jo valmiiksi paljon asioita yrittäjyydestä ja yritysostoista. Heidän odotuksensa omistajanvaihdoksiin tarjottavalta tuelta saattaakin olla paljon korkeammalla kuin aloittelijoilla.
  • Jostain syystä jatkajien asettamissa tavoitteissa yrityksilleen kannattavuustavoite nousee kasvutavoitteita tärkeämmäksi. Tarvitsemme lisää tietoa siitä, miksi näin on – voiko se johtua yritysoston rahoituksen ehdoista tai tarjolla olevien yritysten toimialasta tai sijainnista? Osa jatkajista on useita yrityksiä omistavia portfolioyrittäjiä. Tarvitsemme lisää tietoa heidän tavoistaan johtaa, integroida ja kasvattaa liiketoimintojansa omistajanvaihdosten kautta.

Selvityksestä vastasi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Tutkimus toteutettiin Omistajanvaihdosfoorumin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi kesä-elokuussa 2019 yhteensä 472 henkilöä. Tutustu tutkimukseen täällä.

Timo Pihkala

yrittäjyyden professori
LUT-yliopisto