Yrityskauppamarkkinoiden trendit 2020

Aktiivisuus yrityskauppamarkkinoilla on ollut Suomessa vahvassa kasvussa viimeiset viisi vuotta. Myös pääomasijoittajien toteuttamat yrityskaupat ovat lisääntyneet jo lähes kymmenen vuotta. Globaalin talouden uhkakuvat ja Suomen talouden näkymät ovat pysyneet samanlaisina viime kuukausien aikana − talouskasvu hidastuu ja seuraavien vuosien kasvuennusteita on tarkistettu alaspäin.

Taloudellinen sykli näkyy muun muassa sijoittajien muuttuneessa kiinnostuksessa eri toimialojen suhteen. Vähemmän syklisten eli defensiivisempien toimialojen, kuten esimerkiksi palvelusektorin, aktiviteetti on vilkkaampaa. Toisaalta syklisten toimialojen haasteena ovat usein myyjän ja ostajan erilaiset näkemykset arvostuksesta. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi rakentaminen ja konepajat.

Lisäksi pitkään jatkunut nollakorkoympäristö luo yrityskauppamarkkinoille oman mausteensa. Lyhyet korot ovat edelleen negatiivisia ja esimerkiksi 12 kuukauden euribor on laskenut edelleen negatiivisemmaksi muuttuneiden odotusten ja viitekorkouudistuksen vuoksi.

Makrotaloudellisten tekijöiden lisäksi yrityskauppamarkkinoilla on myös muita selkeitä ja kiinnostavia kehityssuuntia:

  1. Vuosien elvytyspolitiikan osittaisena seurauksena valtava määrä rahaa etsii sijoituskohteita. Deloitten keväällä 2019 tekemän kyselyn mukaan talousjohtajat näkevät kuitenkin sopivien sijoituskohteiden löytämisen haastavana. Pääomasijoittajilla ja venture capital -sijoittajilla on maailmanlaajuisesti ennätyssuuri määrä pääomaa rahastoissaan, kaiken kaikkiaan noin 2300 miljardia euroa ja iso osa tästä pääomasta on suunnattu yritysostoihin. Suomessa niin ulkomaiset kuin kotimaisetkin pääomasijoittajat ovat edelleen aktiivisesti ostoksilla − niiden rahastoissa on yhä runsaasti rahaa käyttämättä. Kohteita etsitään siis jatkuvasti ostopaineen kasvaessa, sillä pääomat pitää jollain aikavälillä saada myös töihin!
  2. Integraation ja muutosjohtamisen tärkeys yrityskaupan onnistumisessa on vihdoin ymmärretty esimerkiksi tunnistettujen synergioiden saavuttamisessa. Deloitten kyselyn mukaan yritysjohtajat näkevät toimivan integraation kriittisimpänä tekijänä yrityskaupan onnistumiselle. Tämä ohittaa tärkeydessä muun muassa arvonmäärityksen ja yleisen taloudellisen tilanteen.
  3. M&A-vakuutusten vahva esiinmarssi, myös pienemmän kokoluokan yrityskaupoissa. Pääomasijoittajien ja suuremman kokoluokan kaupoissa vakuutukset ovat olleet jo pidempään arkipäivää. Kahdessa kolmesta yli sadan miljoonan euron yrityskaupassa käytetään jo vakuutuksia. Viimeistään nyt nämä mallit ovat kuitenkin lyöneet läpi myös teollisissa ja omistajayrittäjien yrityskaupoissa. Hyödyt vakuutuksista ovat selkeät erityisesti myyjille, mutta myös ostajat hyötyvät niistä. Vakuutusten kustannustaso on niin ikään laskenut merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana niiden yleistymisen myötä.
  4. Luovat mallit prosessien läpiviennissä – one-on-one, bilateraalit, prosessien vaiheistus. Yrityskauppa on aina räätälöity prosessi, jossa tulee huomioida kohteen ja kaupan erityispiirteet. Yksi malli kaikille -tyyliset prosessit ovat vähentyneet ja nyt haetaan enemmän räätälöityjä ratkaisuja, joissa huomioidaan paremmin yrityskaupan kohde, tausta ja ostajat.
  5. Neuvonantajien voimakkaampi läsnäolo. Tämä koskee myös pienemmän kokoluokan yrityskauppoja niin myynti- kuin ostopuolella. Taloudellisten ja juridisten neuvoantajien lisäksi kaupallisten, teknisten, ESG-, ympäristö- ja muiden konsulttien hyödyntäminen näkyy vahvasti. Usein tämä on myös ostajien toiveena, sillä asiantuntijoiden mukaantulo kasvattaa transaktiovarmuutta ja vähentää epätoivottujen yllätysten todennäköisyyttä.

Pinnan alla on muitakin erittäin mielenkiintoisia yrityskauppamarkkinoiden trendejä, kuten disruptiiviset teknologiat ja niiden vaikutukset teollisten toimijoiden ostofokukseen, analytiikan käyttö, ja suurten teollisten yritysjärjestelyjen jatkuminen mukaan lukien erilaisesti carve-out järjestelyt.

Deloitte Corporate Finance oli vuonna 2018 johtava neuvonantaja yrityskaupoissa sekä globaalisti että Euroopassa. Avustimme viime vuonna 468 transaktiossa, joiden yhteenlaskettu arvo oli 56 miljardia euroa. Keskustelemme kanssasi erittäin mielellämme lisää kaikkeen yrityskauppoihin liittyvästä.

 

Henrik Wickström

Partner, Corporate Finance Leader, Deloitte